Rozwiązania dla Banków Spółdzielczych

aSISt dla Banków Spółdzielczych jest produktem o cechach dostosowanych do potrzeb banków działających w zrzeszeniach. aSISt automatycznie komunikuje się z systemem tranSIS używanym w zrzeszeniu, przesyłając do niego sprawozdania i odbierając komunikaty.

Elementy składowe aSISt dla Banków Spółdzielczych pozwalają przygotowywać, generować i przesyłać ponad 10 sprawozdań obowiązkowych. Raporty te trafiają do systemu tranSIS działającego w zrzeszeniu, a stamtąd do NBP lub BFG.

Sprawozdania dostępne dla Banków Spółdzielczych:

aSISt dla Banków Spółdzielczych składa się z:

Modułu bazowego aSISt

W ramach modułu bazowego użytkownicy mogą przygotowywać raporty COREP i FINREP realizując cały cykl sprawozdawczy:

  • wprowadzenie danych (ręczne lub za pomocą jednego z kilku interfejsów)
  • uzgadnianie sprawozdań FINREP i COREP
  • wygenerowanie sprawozdania
  • przesłanie sprawozdania do zrzeszenia

Tworzone i generowane sprawozdania są przechowywane w archiwum na stanowisku pracy. Moduł bazowy jest dostępny w wersji wielo- i jednostanowiskowej.

Modułu NSO z obsługą BFG

Moduł NSO z obsługą BFG służy do przygotowywania kolejnych sprawozdań do NBP i BFG w aSISt.
Są to m.in: Rezerwa Obowiązkowa, PD, F1,, F7, Karty Płatnicze, Rozliczenia Międzyoddziałowe oraz Udziały Wzajemne wczytywane do aSISt w celach referencyjnych.
Każde ze sprawozdań jest uzgadniane w aSISt i sprawdzane pod względem zgodności z regułami wewnątrz sprawozdania. Możliwe jest również badanie zgodności pomiędzy sprawozdaniami.

Sprawozdania NB300

Sprawozdania NB300 – rozszerzenie aSISt pozwalające na generowania sprawozdania dotyczącego znaczących zaangażowań

Sprawozdań ITS

Sprawozdania ITS – rozszerzenie dostosowujące aSISt do wymogów wynikających z aktów prawnych UE, w związku z raportowaniem państw członkowskich do EBA

Modułu raportów banku zrzeszającego

Moduł raportów banku zrzeszającego zaimplementowany w aSISt dla Banków Spółdzielczych posiada podstawowe funkcjonalności Modułu analiz, tzn. pozwala przygotowywać zestawienia łączące dane z różnych sprawozdań w jednym miejscu. Definicje raportów przygotowuje bank zrzeszający. Wygenerowane raporty analityczne można eksportować do innych programów (np. MS Excel) oraz drukować.

Moduł raportów banku zrzeszającego dostępny w aSISt sprawia, że efekt pracy w postaci sprawozdania, staje się źródłem danych dla kolejnych zestawień, co znacznie usprawnia przekazywanie informacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz banku spółdzielczego.
Generowane w aSISt raporty analityczne usprawniają proces przetwarzania, analizowania i udostępniania danych.

W aplikacji aSISt z modułem raportów banku zrzeszającego łatwo i szybko wykonuje się następujące czynności:

  • pobranie gotowych szablonów raportów analitycznych opublikowanych przez zrzeszenie
  • wygenerowanie raportu na podstawie danych banku
  • modyfikację tabeli oraz wykresu raportu
  • drukowanie zgodnie z ustawionymi przez użytkownika preferencjami
  • eksport danych do pliku .csv oraz .xls
Systemu komunikacji z tranSIS

System komunikacji z tranSIS pozwala na wymianę komunikatów pomiędzy bankiem spółdzielczym, a bankiem zrzeszającym.
Bank zrzeszający korzysta z systemu tranSIS, który informuje aplikację aSISt o rozpoczęciu nowego okresu sprawozdawczego, odrzuceniu lub zaakceptowaniu sprawozdania oraz odbiera przesłane sprawozdanie. Z systemu aSISt wysyłane są do tranSIS przede wszystkim sprawozdania, ale również komunikaty o zmianie statusu sprawozdania. Wszystko to odbywa się, gdy użytkownik pracuje w trybie połączonym ze zrzeszeniem.
Dodatkową korzyścią z używania aSISt dla Banków Spółdzielczych jest możliwość rozszerzenia licencji o dowolne moduły aSISt- zgodnie z zapotrzebowaniem poszczególnych banków.

Dostępne konfiguracje aSISt:

Chętnie pomożemy wybrać odpowiedni produkt

Zadaj nam pytanie

sales@fingo.systems

tel: 515 985 555
tel: 695 711 771
tel: 502 404 708

Kontakt z pomocą techniczną

pomoc@asist-xbrl.eu

tel: 71 332 99 99

UA-96892827-1