Obsługa wielu jednostek:

Opis sytuacji

FIRMA KONSULTINGOWA POSZUKIWAŁA ROZWIĄZANIA SPRAWOZDAWCZEGO, POZWALAJĄCEGO NA PRZYGOTOWYWANIE SPRAWOZDAŃ ZA WIELE JEDNOSTEK

POTRZEBY

  • Przygotowywanie sprawozdań z pakietu EBA ITS
  • Możliwość przygotowania raportów dla wielu różnych jednostek w jednym systemie

ROZWIĄZANIE

  • Wdrożenie systemu aSISt z obsługą sprawozdań z pakietu EBA ITS
  • Wdrożenie modułu jednostek, pozwalającego na przygotowanie raportów dla wielu różnych jednostek w jednym systemie
UA-96892827-1