aSISt

aSISt jest kompleksowym systemem sprawozdawczym, który zawiera szereg funkcjonalności niezbędnych do przygotowania sprawozdań obowiązkowych dla NBP, MF i BFG.

W aSISt można uzgodnić a następnie wygenerować sprawozdania obligatoryjne w formacie XBRL lub innym wymaganym przez nadzorcę.

Aplikacja aSISt składa się z modułów, które mogą być dodawane zgodnie z pojawiającymi się potrzebami.

Moduły zwiększają zakres dostępnych funkcjonalności, a Sprawozdania zakres dostępnych taksonomii, czyli sprawozdań, które można przygotować z wykorzystaniem aSISt.

Moduły dostępne w aSISt opisane są w dziale Moduły aSISt.

Więcej informacji na temat aplikacji znajdą Państwo w poniższym dokumencie:

UA-96892827-1