nb300

Sprawozdanie NB300

Sprawozdanie NB300 pozwala realizować sprawozdawczość znaczących zaangażowań, która od 31.12.2012 r. jest realizowana w ramach osobnej taksonomii. Oprogramowanie aSISt umożliwia wygodne przygotowanie sprawozdania NB300.

Od stycznia 2018 r. zmianie uległy wzory formularzy pakietu NB300. W związku ze zmianami, terminy przekazania pierwszych sprawozdań jednostkowych NB300 i MB300 w roku 2018 zostały wydłużone:

  • sprawozdania za styczeń 2018 r. do 20 marca 2018 r.
  • sprawozdania za luty 2018 r. do 19 kwietnia 2018 r.
  • sprawozdania za marzec 2018 r. do 24 maja 2018 r.

Oprogramowanie aSISt jest przygotowane do zmian.

Sprawozdanie NB300 jest następcą (ze zmianami) formularza B0300 będącego częścią sprawozdawczości WEBIS.

Dane prezentowane są na na trzech formularzach (MB300, NB300 oraz NBS300) zawierających listy klientów, wobec których zaangażowanie banków jest znaczące oraz tabelę wskazującą dane osób sporządzających i zatwierdzających sprawozdanie. Sprawozdania sporządzane są odrębnie, zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i w ujęciu skonsolidowanym.

W taksonomii NB300 zastosowana jest warstwa Formuł XBRL (ang. XBRL Formula), na podstawie której przeprowadzana jest walidacja poprawności sprawozdań. W nowej technologii zostały również sporządzone pakiety reguł walidacyjnych obowiązujące na portalu SIS.

aSISt jako uniwersalny system sprawozdawczy obsługuje sprawozdawczość NB300.

 

Generowanie sprawozdania NB300 w aSISt gwarantuje:

  • przeprowadzenie całego cyklu sprawozdawczego, od wprowadzenia danych do wygenerowania i przesłania gotowego sprawozdania,
  • zawsze aktualne zbiory reguł walidacyjnych, także tych w technologii XBRL Formula,
  • walidacja na bieżąco w trakcie tworzenia sprawozdania,
  • możliwość automatyzacji zasilenia danymi bezpośrednio z systemów bankowych,
  • możliwość edytowania, korygowania i wielokrotnego generowania sprawozdania.

 

UA-96892827-1