Baza Statystyki Płatniczej w aSISt

Sprawozdanie Baza Statystyki Płatniczej

System Baza Statystyki Płatniczej, stworzony przez NBP, ma na celu gromadzenie danych, które pozwolą Narodowemu Bankowi Polskiemu dokonywać pełniejszych okresowych ocen funkcjonowania polskiego systemu płatniczego oraz przesyłać do EBC dane wymagane wobec państw członkowskich UE w zakresie statystyk płatniczych.

Baza Statystyki Płatniczej obejmuje następujące sprawozdania, przygotowywane w technologii XBRL: 

 • BSP FN
 • BSP IN
 • BSP OSZUSTWA
 • BSP PD
 • BSP ST

Podmioty objęte systemem Baza Statystyki Płatniczej:

 • Agenci Rozliczeniowi
 • Wydawcy Instrumentów Płatniczych
 • Wydawcy Pieniądza Elektronicznego
 • Wydawcy Instrumentów Płatniczych, na których przechowywany jest pieniądz elektroniczny wydawany przez inny podmiot

 

Aktualnie trwają prace nad zmianami w sprawozdawczości Baza Statystyki Płatniczej (BSP2). Szczegółów mogą się Państwo dowiedzieć z naszego artykułu: ZMIANY W RAPORTOWANIU DO BAZY STATYSTYKI PŁATNICZEJ (BSP2)

 

aSISt pozwala w wygodny dla użytkowników sposób przeprowadzić cały proces sprawozdawczy dla każdego z powyższych sprawozdań. Obejmuje on:

 • wprowadzanie danych do sprawozdania – ręcznie lub przy pomocy importu,
 • wyliczanie wartości na podstawie reguł walidacyjnych,
 • uzgadnianie danych,
 • walidację w oparciu o reguły publikowane przez NBP,
 • wygenerowanie sprawozdań w wymaganym przez nadzorcę formacie XBRL.
UA-96892827-1