Baza Statystyki Płatniczej w aSISt

Sprawozdanie Baza Statystyki Płatniczej

System Baza Statystyki Płatniczej, stworzony przez NBP, ma na celu gromadzenie danych, które pozwolą Narodowemu Bankowi Polskiemu dokonywać pełniejszych okresowych ocen funkcjonowania polskiego systemu płatniczego oraz przesyłać do EBC dane wymagane wobec państw członkowskich UE w zakresie statystyk płatniczych.

Baza Statystyki Płatniczej obejmuje następujące sprawozdania, przygotowywane w technologii XBRL: 

 • BSP FN
 • BSP IN
 • BSP OSZUSTWA
 • BSP PD
 • BSP ST

Podmioty objęte systemem Baza Statystyki Płatniczej:

 • Agenci Rozliczeniowi
 • Wydawcy Instrumentów Płatniczych
 • Wydawcy Pieniądza Elektronicznego
 • Wydawcy Instrumentów Płatniczych, na których przechowywany jest pieniądz elektroniczny wydawany przez inny podmiot

aSISt pozwala w wygodny dla użytkowników sposób przeprowadzić cały proces sprawozdawczy dla każdego z powyższych sprawozdań. Obejmuje on:

 • wprowadzanie danych do sprawozdania – ręcznie lub przy pomocy importu,
 • wyliczanie wartości na podstawie reguł walidacyjnych,
 • uzgadnianie danych,
 • walidację w oparciu o reguły publikowane przez NBP,
 • wygenerowanie sprawozdań w wymaganym przez nadzorcę formacie XBRL.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat aSISt z modułem BSP, jak i uzyskania darmowej licencji demonstracyjnej.

Sprawozdania

Aplikacja aSISt pozwala na dostosowanie zakresu przygotowywanych sprawozdań. Tego typu rozwiązanie pozwala użytkownikom na optymalne wykorzystanie oprogramowania. System sprawozdawczy aSISt umożliwia raportowanie wszystkich sprawozdań, wymaganych przez polskich i europejskich nadzorców.

Chętnie pomożemy wybrać odpowiedni produkt

Zadaj nam pytanie

sprzedaz@asist-xbrl.eu

tel: 515 985 555
tel: 695 711 771
tel: 502 404 708

Kontakt z pomocą techniczną

pomoc@asist-xbrl.eu

tel: 71 332 99 99

logo-fingo-white-alpha@2xlogo-gpm-white-alpha@2x

UA-96892827-1