moduł nso

Moduł NSO

Sprawozdania z grupy NSO to 7 dodatkowych sprawozdań w wymaganym formacie. Raporty te są elementem sprawozdawczości obowiązkowej. Przygotowywanie ich w znanej i sprawdzonej aplikacji ogranicza nakłady czasu i pracy poświęcane na te zadania.

Wybór Sprawozdawczości NSO w aSISt zapewnia następujące korzyści:

  • Generowanie raportów w wymaganym formacie,
  • Większa wygoda pracy, dzięki przygotowywaniu wszystkich raportów w sposób analogiczny jak COREP i FINREP,
  • Szybkie uzgadnianie sprawozdań przy wykorzystaniu wewnętrznych reguł poprawności i wizualnego wskazywania niezgodności,
  • Spójność sprawozdań dzięki regułom weryfikującym zgodność danych pomiędzy różnymi sprawozdaniami, np. RO vs PD,
  • Stosowanie modułów funkcjonalnych (m.in. moduł reguł, moduł mapowania danych, moduł analiz) do wszystkich sprawozdań,
  • Łatwe przeglądanie i analizowanie danych sprawozdawczych dzięki przechowywaniu wszystkich sprawozdań w jednej bazie.

W zakres rozszerzenia wchodzą dwa rodzaje sprawozdań:

  • Sprawozdania obligatoryjne
  • Sprawozdania referencyjne

SPRAWOZDANIA OBLIGATORYJNE

Moduł NSO zapewnia możliwość sporządzenia i wygenerowania 7 sprawozdań obligatoryjnych (w tym: Rezerwa Obowiązkowa, PD, Karty Płatnicze) zgodnie z wymogami regulatora. Pełna lista sprawozdań znajduje się w dokumencie zamieszczonym na dole strony.

Więcej informacji na temat Sprawozdań NSO w aSISt znajduje się w poniższym dokumencie:

UA-96892827-1