Moduły aSISt

Podstawowa aplikacja aSISt może zostać rozszerzona o dodatkowe funkcjonalności, w zależności od obecnych potrzeb jednostek raportujących. Użytkownicy mają możliwość wybrania modułów, które pozwolą na optymalizację całego procesu sprawozdawczego poprzez automatyczne wprowadzanie danych, jak i tworzenie zaawansowanych analiz przygotowanych wcześniej sprawozdań.

UA-96892827-1