Automatyzacja sprawozdań:

Opis sytuacji

BANK SZUKAŁ SYSTEMU SPRAWOZDAWCZEGO, OBSŁUGUJĄCEGO PEŁNY ZAKRES SPRAWOZDAWCZOŚCI OBOWIĄZKOWEJ WRAZ Z AUTOMATYCZNYM ZACZYTYWANIEM DANYCH

POTRZEBY

  • Obsługa pełnej polskiej sprawozdawczości
  • Automatyczne zaczytywanie danych
  • Jednoczesna praca wielu użytkowników systemu

ROZWIĄZANIE

  • Wdrożenie systemu aSISt do obsługi sprawozdawczości polskich banków
  • Automatyzacja procesu wprowadzania danych sprawozdawczych
  • Zapewnienie możliwości jednoczesnej pracy wielu użytkowników
UA-96892827-1