Rozwiązania dla Banków Komercyjnych

Moduł bazowy aSISt to komplet funkcjonalności konieczny do przygotowania sprawozdań. aSISt pozwala uzgodnić a następnie wygenerować sprawozdania w formacie XBRL lub innym wymaganym przez NBP.

Moduł bazowy aSISt posiada funkcje, które pozwalają przygotować wybrane sprawozdania w aSISt.

Sprawozdania, które są obsługiwane w aSISt dostępne są w postaci osobnych modułów sprawozdawczych, których działanie oparte jest na module bazowym.

W ramach modułu bazowego dostępne są następujące funkcje:

 • obsługa manualnego wprowadzania danych
 • interfejsy umożliwiające import i eksport danych: CSV, XML, XBRL, Excel
 • uzgadnianie sprawozdań (w tym: wizualne oznaczanie błędów)
 • repozytorium sprawozdań pozwalające gromadzić i zarządzać sprawozdaniami
 • instalacja na jednym komputerze z bezpłatną wbudowaną bazą danych Derby lub
 • na wielu komputerach skonfigurowanych do pracy z bazą Oracle.

aSISt obsługuje cykl sprawozdawczy, tj. kolejne kroki procesu przygotowania sprawozdania:

 • przygotowanie danych, edycję, uzupełnienie danych
 • weryfikację i uzgodnienie sprawozdań
 • drukowanie
 • wysłanie sprawozdań i w razie potrzeby
 • korektę sprawozdań historycznych.

Głównymi, wskazywanymi przez użytkowników, zaletami aplikacji są:

 • łatwość obsługi aSISt: użytkownik skupia się na zagadnieniach poprawności sprawozdań bez konieczności poznawania skomplikowanej technologii stojącej za procesem sprawozdawczym,
 • możliwość zarówno ręcznego, jak i automatycznego wprowadzenia danych do sprawozdania,
 • opcja ręcznego uzupełnienia oraz skorygowania danych, bez względu na sposób ich pierwotnego wprowadzenia,
 • różnorodność metod wprowadzenia danych do sprawozdania – interfejsów, w tym dwustronny interfejs do/z arkuszy Excel oraz możliwość stosowania zaawansowanego modułu mapowania danych, który pozwala na mapowanie sprawozdań tabelarycznych i sprawozdań listowych,
 • szereg wizualnych mechanizmów wspomagających uzgadnianie danych w oparciu o zawsze aktualne reguły poprawności,
 • wizualna prezentacja błędów ze wskazaniem przez aSISt miejsca w sprawozdaniu, gdzie błąd występuje.

Chętnie pomożemy wybrać odpowiedni produkt

Zadaj nam pytanie

sales@fingo.systems

tel: 515 985 555
tel: 695 711 771
tel: 502 404 708

Kontakt z pomocą techniczną

pomoc@asist-xbrl.eu

tel: 71 332 99 99

UA-96892827-1