sprawozdanie ewidencja pieniądza i urządzeń w aSISt

Sprawozdanie Ewidencja Pieniądza i Urządzeń

Obowiązek sprawozdawczy Ewidencja Pieniądza i Urządzeń wynika z Zarządzenia nr 19/2016 Prezesa NBP z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki wchodzi w życie w lipcu 2018r.

Sprawozdanie Ewidencja Pieniądza i Urządzeń (EPiU) zawiera informacje o:

  • urządzeniach do procesowania banknotów obsługiwanych przez klienta,
  • urządzeniach do procesowania banknotów obsługiwanych przez personel banku lub personel przedsiębiorcy, któremu bank powierzył procesowanie banknotów,
  • urządzeniach do procesowania monet,
  • liczbie procesowanych banknotów waluty polskiej,
  • liczbie procesowanych monet waluty polskiej.

Pierwsze sprawozdanie kwartalne przesyłane będzie od listopada 2018 r., jednak przewiduje się, że od 1 lipca 2019 r. sprawozdanie będzie obowiązkowo obejmowało również informacje dotyczące banknotów lub monet procesowanych w kasach banku, a następnie wprowadzonych do obrotu.

Sprawozdawczość EPiU dostępna jest w aplikacji aSISt, która pozwala odpowiednio wcześnie przygotować się do nowych wymogów sprawozdawczych.

Przyjazny dla użytkowników interfejs umożliwia użytkownikom końcowym skupienie się na merytorycznej pracy z nowym raportem, ukrywając jednocześnie techniczne aspekty sprawozdawczości w formacie XBRL.

aSISt obsługuje pełen cykl sprawozdawczy, który obejmuje następujące etapy:

  • wprowadzenie danych do sprawozdania (ręcznie lub przy pomocy importu),
  • wyliczanie wartości na podstawie reguł kalkulacyjnych,
  • edycję i korektę danych,
  • wygenerowanie poprawnej instancji XBRL.

Sprawozdania

Aplikacja aSISt pozwala na dostosowanie zakresu przygotowywanych sprawozdań. Tego typu rozwiązanie pozwala użytkownikom na optymalne wykorzystanie oprogramowania. System sprawozdawczy aSISt umożliwia raportowanie wszystkich sprawozdań, wymaganych przez polskich i europejskich nadzorców.

Chętnie pomożemy wybrać odpowiedni produkt

Zadaj nam pytanie

sprzedaz@asist-xbrl.eu

tel: 515 985 555
tel: 695 711 771
tel: 502 404 708

Kontakt z pomocą techniczną

pomoc@asist-xbrl.eu

tel: 71 332 99 99

logo-fingo-white-alpha@2xlogo-gpm-white-alpha@2x

UA-96892827-1