transis

tranSIS to nowoczesny system, pozwalający jednostkom nadrzędnym, na zarządzanie i nadzorowanie procesów sprawozdawczych w jednostkach podległych.

 

Możliwości tranSIS

System tranSIS zapewnia następujące funkcjonalności:
 • gromadzenie i kontrola poprawności przesyłania sprawozdań,
 • tworzenie zbiorczych zestawień – analiza otrzymanych danych,
 • publikowanie reguł, taksonomii i raportów analitycznych bezpośrednio do systemu sprawozdawczego w jednostkach sprawozdawczych*,
 • informacja o statusie sprawozdania w jednostce*,
 • informacja zwrotna o przesłaniu i pozytywnej weryfikacji sprawozdania podmiotu przez system tranSIS*,
 • generowanie zbiorczych i skonsolidowanych raportów w formacie XBRL.

*Funkcje aktywne w przypadku stosowania aplikacji aSISt w jednostkach sprawozdawczych

 

Korzyści ze stosowania tranSIS:

 1. wygodna obsługa procesu sprawozdawczego prowadzonego w wielu jednostkach,
 2. sprawdzenie poprawności przesyłanych sprawozdań,
 3. możliwość bezpośredniej integracji z systemem sprawozdawczym jednostki sprawozdawczej,
 4. jeden kompleksowy system służący jako:
 • repozytorium danych sprawozdawczych,
 • narzędzie do analizy danych,
 • narzędzie do walidacji i kontroli jakości danych sprawozdawczych,
 • narzędzie do wymiany informacji o statusie sprawozdania między nadzorcą a jednostką,
 • narzędzie do zarządzania procesem sprawozdawczym (rozpoczynanie procesu, modyfikowanie zakresu obowiązkowych sprawozdań/formularzy, zamykanie procesu sprawozdawczego).
Pozostałe produkty

Sprawozdania

Aplikacja aSISt pozwala na dostosowanie zakresu przygotowywanych sprawozdań. Tego typu rozwiązanie pozwala użytkownikom na optymalne wykorzystanie oprogramowania. System sprawozdawczy aSISt umożliwia raportowanie wszystkich sprawozdań, wymaganych przez polskich i europejskich nadzorców.

Chętnie pomożemy wybrać odpowiedni produkt

Zadaj nam pytanie

sprzedaz@asist-xbrl.eu

tel: 515 985 555
tel: 695 711 771
tel: 502 404 708

Kontakt z pomocą techniczną

pomoc@asist-xbrl.eu

tel: 71 332 99 99

logo-fingo-white-alpha@2xlogo-gpm-white-alpha@2x

UA-96892827-1