transis

tranSIS to nowoczesny system, pozwalający jednostkom nadrzędnym, na zarządzanie i nadzorowanie procesów sprawozdawczych w jednostkach podległych.

 

Możliwości tranSIS

System tranSIS zapewnia następujące funkcjonalności:
 • gromadzenie i kontrola poprawności przesyłania sprawozdań,
 • tworzenie zbiorczych zestawień – analiza otrzymanych danych,
 • publikowanie reguł, taksonomii i raportów analitycznych bezpośrednio do systemu sprawozdawczego w jednostkach sprawozdawczych*,
 • informacja o statusie sprawozdania w jednostce*,
 • informacja zwrotna o przesłaniu i pozytywnej weryfikacji sprawozdania podmiotu przez system tranSIS*,
 • generowanie zbiorczych i skonsolidowanych raportów w formacie XBRL.

*Funkcje aktywne w przypadku stosowania aplikacji aSISt w jednostkach sprawozdawczych

 

Korzyści ze stosowania tranSIS:

 1. wygodna obsługa procesu sprawozdawczego prowadzonego w wielu jednostkach,
 2. sprawdzenie poprawności przesyłanych sprawozdań,
 3. możliwość bezpośredniej integracji z systemem sprawozdawczym jednostki sprawozdawczej,
 4. jeden kompleksowy system służący jako:
 • repozytorium danych sprawozdawczych,
 • narzędzie do analizy danych,
 • narzędzie do walidacji i kontroli jakości danych sprawozdawczych,
 • narzędzie do wymiany informacji o statusie sprawozdania między nadzorcą a jednostką,
 • narzędzie do zarządzania procesem sprawozdawczym (rozpoczynanie procesu, modyfikowanie zakresu obowiązkowych sprawozdań/formularzy, zamykanie procesu sprawozdawczego).
Pozostałe produkty

Chętnie pomożemy wybrać odpowiedni produkt

Zadaj nam pytanie

sales@fingo.systems

tel: 515 985 555
tel: 695 711 771
tel: 502 404 708

Kontakt z pomocą techniczną

pomoc@asist-xbrl.eu

tel: 71 332 99 99

UA-96892827-1