axsis

axSIS to projekt, który umożliwia użytkownikom wymianę informacji sprawozdawczych pomiędzy bankami w oparciu o XBRL, co znacznie ogranicza nakłady czasu i pracy przeznaczone na zebranie danych i przygotowanie ich do analizy.

Gdy w marcu 2010 roku zmienił się zakres danych ujętych w sprawozdaniu WEBIS, okazało się konieczne wprowadzenie nowych modeli ustalania limitów opartych o dane raportowane w COREP/FINREP. Dla danych tych przyjęto XBRL, jako techniczny standard definicji danych sprawozdawczych i standard publikacji elektronicznej sprawozdań. Niezbędne do wymiany między bankami dane są zatem w takiej samej formie przygotowywane przez wszystkie banki.

To było inspiracją, do stworzenia axSIS, dzięki któremu można wymieniać informacje między bankami, poprzez udostępnianie i odbieranie informacji wybranych ze sprawozdania.

Przy pomocy narzędzia, jakim jest axSIS banki mogą:

  • udostępniać wybrany przez siebie zakres danych ze sprawozdań wysyłanych do NBP,
  • odbierać i gromadzić dane ze sprawozdań otrzymanych od innych banków,
  • budować modele ustalania limitów, by automatycznie wyliczać limity w oparciu o otrzymane sprawozdania.
Pozostałe produkty

Chętnie pomożemy wybrać odpowiedni produkt

Zadaj nam pytanie

sprzedaz@asist-xbrl.eu

tel. 609 858 522

Kontakt z pomocą techniczną

pomoc@asist-xbrl.eu

tel. 71 332 99 99

UA-96892827-1