solutions for supervisors

Rozwiązania dla Nadzorców

Każdy Bank, Instytucja Finansowa lub Firma Ubezpieczeniowa zobligowana jest do przygotowywania obowiązkowych sprawozdań, lecz proces sprawozdawczy nie kończy się na wysłaniu sprawozdania do Nadzorcy krajowego. Nadzorcy zobligowani są, aby otrzymane sprawozdania walidować i wysyłać je do EBA/EIOPA lub odsyłać w celu poprawienia błędów. Proces weryfikacji sprawozdań przygotowywanych przez raportujących jest bardzo podobny w większości krajów Europy.

Wszyscy europejscy Nadzorcy zobligowani wysyłać sprawozdania, w imieniu jednostek sprawozdających, do EBA lub EIOPA w formacie XBRL, nawet w przypadku, gdy format ten nie jest obowiązkowy dla jednostek.

Najważniejszą częścią procesu sprawozdawczego jest poprawność danych – jeśli pojawi się jakikolwiek błąd techniczny lub związany z danymi, raport musi zostać edytowany i poprawiony przez jednostkę – nigdy przez sprawozdawcę. Z tego względu Nadzorcy potrzebują złożonych, lecz jednocześnie łatwych w użyciu narzędzi, które zautomatyzują pojedyncze etapy całego procesu, na który składać się mogą:

  • publikacja taksonomii i reguł walidacyjnych
  • zbieranie sprawozdań przygotowanych przez jednostki
  • walidacja sprawozdań przesłanych przez jednostki
  • dostarczanie informacji zwrotnych z komunikatami XBRL, związanymi z błędami
  • odsyłanie sprawozdań do jednostek w przypadku wystąpienia błędów technicznych lub związanych z danymi
  • przekształcanie poprawionych sprawozdań do formatu XBRL (jeśli jednostka nie jest zobligowana używać tego formatu)
  • przesyłanie poprawnych sprawozdań w formacie XBRL do EBA lub EIOPA

Uwzględniając różnorodne potrzeby Nadzorców, oferujemy wyspecjalizowane produkty:

Walidacja instancji XBRL i otrzymywanie dokładnych komunikatów o błędach

inSISt – jako walidator XBRL dla taksonomii EBA ITS oraz EIOPA. Jego funkcją jest sprawdzenie czy sprawozdanie XBRL jest zgodne z taksonomią. Umożliwia weryfikację raportów przed ich dostarczeniem do EBA lub EIOPA. Walidacja sprawdza nie tylko formę sprawozdania, ale również zgodność z XBRL Formulae i specyficzne reguły przesyłania plików sprawozdawczych ustanawiane przez lokalnych regulatorów (filing rules).

Więcej informacji o systemie inSISt

Zbieranie danych oraz zarządzanie procesem

tranSIS – system XBRL do czynności nadzorczych, takich jak zbieranie, walidacja, weryfikacja oraz analiza sprawozdań dzięki zcentrowalizowanemu repozytorium sprawozdań, zainstalowanego w siedzibie Nadzorcy.
Więcej informacji o systemie tranSIS

aSISt – narzędzie do przygotowywania i uzgadniania sprawozdań XBRL, zainstalowane lokalnie w siedzibie jednostek sprawozdających.
Więcej informacji o aplikacji aSISt

Chętnie pomożemy wybrać odpowiedni produkt

Zadaj nam pytanie

sales@fingo.systems

tel: 515 985 555
tel: 695 711 771
tel: 502 404 708

Kontakt z pomocą techniczną

pomoc@asist-xbrl.eu

tel: 71 332 99 99

UA-96892827-1