insist

inSISt to walidator XBRL, który pozwala na weryfikację zgodności sprawozdania XBRL (instancji XBRL) z definicją sprawozdania (taksonomią XBRL). Umożliwia on sprawdzenie poprawności przygotowanych sprawozdań przed ich wysłaniem do NBP oraz regulatorów europejskich (EBA, EIOPA).

W nowoczesnych systemach sprawozdawczych XBRL, walidator XBRL odgrywa rolę kluczową w całym łańcuchu przetwarzania danych.

Od czasu, kiedy oprócz formy sprawozdania weryfikowana jest również jego zgodność z regułami walidacyjnymi (regułami poprawności) publikowanymi w postaci XBRL Formula, zastosowanie walidatora przed wysłaniem sprawozdania jest niezbędne.

  inSISt jest wydajnym, spełniającym wszystkie wymogi i standardy walidatorem dla sprawozdań ITS.

  inSISt może być stosowany w różnych konfiguracjach architektury technicznej:

  • jako walidator wbudowany w system sprawozdawczy aSISt,
  • w wersji desktop – bez konieczności budowania odrębnej infrastruktury technicznej,
  • w wersji serwer – dostęp do walidatora realizowany jest za pomocą web-services, co umożliwia integrację z praktycznie dowolnym systemem,
  • w wersji EJB – do wbudowania w dedykowaną aplikację serwerową uruchamianą na serwerze aplikacyjnym (np. WebLogic).

  inSISt dostarczany jest razem z usługami aktualizacyjnymi gwarantującymi spójność z aktualnymi taksonomiami NBP oraz EBA i EIOPA.

  Pozostałe produkty

  Chętnie pomożemy wybrać odpowiedni produkt

  Zadaj nam pytanie

  sales@fingo.systems

  tel: 515 985 555
  tel: 695 711 771
  tel: 502 404 708

  Kontakt z pomocą techniczną

  pomoc@asist-xbrl.eu

  tel: 71 332 99 99

  UA-96892827-1