Walidacja sprawozdań XBRL przez Nadzorcę:

Opis sytuacji

BANK ZGŁOSIŁ SIĘ W SPRAWIE ZAIMPLEMENTOWANIA WALIDATORA XBRL, KTÓRY MIAŁ STANOWIĆ KOMPONENT SYSTEMU BANKU

POTRZEBY

  • Sprawdzanie poprawności sprawozdań, przygotowywanych według taksonomii XBRL, opracowywanych przez EBA i EIOPA
  • Generowanie komunikatów o występujących błędach
  • Walidator stanowiący komponent istniejącego systemu Banku

ROZWIĄZANIE

  • Wdrożenie systemu inSISt – walidatora XBRL dla sprawozdawczości Solvency II i EBA ITS
UA-96892827-1