Rozwiązania dla Instytucji Finansowych

aSISt dla Instytucji Finansowych to komplet funkcjonalności konieczny do przygotowania sprawozdań. aSISt pozwala uzgodnić a następnie wygenerować sprawozdania w formacie XBRL, XML lub innym wymaganym przez NBP.

Aplikacja posiada funkcje, które pozwalają przygotować wybrane sprawozdania w wygodny i intuicyjny sposób.

Sprawozdania, które są obsługiwane w aSISt dostępne są w postaci osobnych modułów sprawozdawczych, których działanie oparte jest na module bazowym.

W ramach modułu bazowego dostępne są następujące funkcje:

 • obsługa manualnego wprowadzania danych
 • interfejsy umożliwiające import i eksport danych: CSV, XML, XBRL, Excel
 • uzgadnianie sprawozdań (w tym: wizualne oznaczanie błędów)
 • repozytorium sprawozdań pozwalające gromadzić i zarządzać sprawozdaniami
 • instalacja na jednym komputerze z bezpłatną wbudowaną bazą danych Derby lub
 • na wielu komputerach skonfigurowanych do pracy z bazą Oracle.

aSISt obsługuje cykl sprawozdawczy, tj. kolejne kroki procesu przygotowania sprawozdania.

Użytkownik dla każdego sprawozdanie wykonuje ten sam zestaw działań, obejmujący:
 • wprowadzanie danych, edycję, uzupełnienie danych
 • weryfikację i uzgodnienie sprawozdań
 • drukowanie
 • wysłanie sprawozdań i w razie potrzeby
 • korektę sprawozdań historycznych.

Głównymi, wskazywanymi przez użytkowników, zaletami aplikacji są:

 • łatwość obsługi aSISt: użytkownik skupia się na zagadnieniach poprawności sprawozdań bez konieczności poznawania skomplikowanej technologii stojącej za procesem sprawozdawczym,
 • możliwość zarówno ręcznego, jak i automatycznego wprowadzenia danych do sprawozdania,
 • opcja ręcznego uzupełnienia oraz skorygowania danych, bez względu na sposób ich pierwotnego wprowadzenia,
 • różnorodność metod wprowadzenia danych do sprawozdania – interfejsów, w tym dwustronny interfejs do/z arkuszy Excel oraz możliwość stosowania zaawansowanego modułu mapowania danych, który pozwala na mapowanie sprawozdań tabelarycznych i sprawozdań listowych,
 • szereg wizualnych mechanizmów wspomagających uzgadnianie danych w oparciu o zawsze aktualne reguły poprawności,
 • wizualna prezentacja błędów ze wskazaniem przez aSISt miejsca w sprawozdaniu, gdzie błąd występuje.

Sprawozdania

Aplikacja aSISt pozwala na dostosowanie zakresu przygotowywanych sprawozdań. Tego typu rozwiązanie pozwala użytkownikom na optymalne wykorzystanie oprogramowania. System sprawozdawczy aSISt umożliwia raportowanie wszystkich sprawozdań, wymaganych przez polskich i europejskich nadzorców.

Chętnie pomożemy wybrać odpowiedni produkt

Zadaj nam pytanie

sprzedaz@asist-xbrl.eu

tel: 515 985 555
tel: 695 711 771
tel: 502 404 708

Kontakt z pomocą techniczną

pomoc@asist-xbrl.eu

tel: 71 332 99 99

logo-fingo-white-alpha@2xlogo-gpm-white-alpha@2x

UA-96892827-1