sprawozdanie corep

Sprawozdanie COREP

Sprawozdanie COREP (ang. COmmon REPorting) w aplikacji aSISt pozwala na przygotowanie sprawozdań zgodnie z wymaganiami stawianymi bankom działającym na terenie Polski. Jest dostępne w wersji jednostkowej i skonsolidowanej.

Sprawozdanie COREP, tak jak wszystkie sprawozdania dostępne w aSISt są przygotowywane w oparciu o jednolity cykl sprawozdawczy obejmujący następujące etapy:

  • Wprowadzanie danych,
  • Uzgadnianie danych i zaokrągleń,
  • Walidację w oparciu o reguły NBP,
  • Generowanie poprawnego raportu.

aSISt zapewnia sprawdzenie poprawności danych przed wygenerowaniem instancji XBRL, dzięki temu użytkownik ma pewność, że sprawozdanie wygenerowane z aSISt spełnia reguły walidacyjne nadzorcy.

aSISt weryfikuje poprawność danych względem reguł w technologii XBRL Formula oraz standardowych reguł XBRL.

Dzięki aktualizacjom aSISt sprawozdawczość COREP jest na bieżąco dostosowywana do zmian w taksonomii i regułach.

UA-96892827-1