Moduł Reguł

Moduł Reguł

Moduł Reguł poszerza możliwości oferowane przez aSISt o opcję dodania reguł sprawdzających poprawność danych, które są specyficzne dla danego banku. Dzięki tej funkcji aSISt staje się jeszcze lepszym narzędziem weryfikującym poprawność raportów, uwzględniającym potrzeby określonego podmiotu.

Dane raportowane przez banki podlegają wielu regułom oraz zależnościom, których całkowita zgodność pozwala wnioskować, że dane są poprawne. W związku z tym już bazowa wersja systemu aSISt pozwala na weryfikację sprawozdania według reguł, które zostały zdefiniowane przez NBP.

Moduł Reguł jest niezbędny tam, gdzie powyższe rozwiązanie nie wystarcza. Często zachodzi bowiem potrzeba zastosowania dodatkowych reguł kontrolnych, które wykraczają poza zbiór zdefiniowany przez NBP.
Moduł reguł własnych aSISt pozwala na tworzenie indywidualnych reguł, ich modyfikację oraz usuwanie. Konkretna reguła lub ich zbiór, zależnie od potrzeb użytkownika mogą zostać aktywowane lub dezaktywowane dla określonego raportu.

  Decyzja o używaniu Modułu Reguł aSISt, przyniesie Państwu następujące korzyści:

  • bardziej precyzyjne zarządzanie predefiniowanymi regułami (włączanie/wyłączanie)
  • definiowanie własnych, niezależnych reguł
  • rekoncyliację sprawozdań COREP i FINREP poprzez opcję stosowania w jednej regule pozycji z obu raportów
  • korzystanie z trzech rodzajów reguł: powiązań logicznych, poprawności, kompletności sprawozdania oraz wyliczeniowych
  • wykonywanie operacji na całych grupach reguł,
  • sprawne definiowanie i zmienianie parametrów reguł poprzez korzystanie z praktycznego edytora.

  Chętnie pomożemy wybrać odpowiedni produkt

  Zadaj nam pytanie

  sales@fingo.systems

  tel: 515 985 555
  tel: 695 711 771
  tel: 502 404 708

  Kontakt z pomocą techniczną

  pomoc@asist-xbrl.eu

  tel: 71 332 99 99

  UA-96892827-1