Moduł Analiz

Moduł Analiz

Moduł Analiz dla Banków Spółdzielczych pozwala znacząco rozbudować funkcjonalność modułu raportów zrzeszenia. Dzięki niemu pracownik banku może między innymi samodzielnie definiować raporty i wskaźniki, które będą analizowane. Przygotowany raport analityczny można wzbogacić komentarzami i opublikować w postaci broszury.

Moduł Analiz sprawia, że efekt pracy w postaci sprawozdania obowiązkowego, staje się cennym źródłem danych dla sprawozdawczości wewnętrznej.
Moduł usprawnia wykorzystanie gotowych, wysokiej jakości danych i znacznie ułatwia analizę sytuacji banku oraz przekazywanie informacji zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz banku spółdzielczego.

  Użytkownicy Modułu Analiz dla Banków Spółdzielczych, wygodnie i szybko wykonają następujące czynności:

  • opracowywanie własnych analiz ekonomicznych – zawierających dane pobrane bezpośrednio ze sprawozdań jak również utworzone na ich podstawie wskaźniki, agregaty itp.,
  • tworzenie wielu typów raportów w których przedstawiane są dane rzeczywiste i dane zagregowane,
  • tworzenie zmiennych w celu ujednolicenia stosowanych w różnych raportach wskaźników,
  • edycję, ponownie generowanie lub usuwanie wcześniej utworzonych raportów,
  • dodawanie słownych opisów do raportów analitycznych,
  • tworzenie broszur z elementami graficznymi (np. logo) – publikowanie ich w formacie PDF oraz wydruk,
  • zapisywanie raportów do plików Excel,
  • definiowanie szablonów raportów, które mogą być wielokrotnie wykorzystywane do generowania aktualnych zestawień oraz aktualnych broszur.

  Sprawozdania

  Aplikacja aSISt pozwala na dostosowanie zakresu przygotowywanych sprawozdań. Tego typu rozwiązanie pozwala użytkownikom na optymalne wykorzystanie oprogramowania. System sprawozdawczy aSISt umożliwia raportowanie wszystkich sprawozdań, wymaganych przez polskich i europejskich nadzorców.

  Chętnie pomożemy wybrać odpowiedni produkt

  Zadaj nam pytanie

  sprzedaz@asist-xbrl.eu

  tel: 515 985 555
  tel: 695 711 771
  tel: 502 404 708

  Kontakt z pomocą techniczną

  pomoc@asist-xbrl.eu

  tel: 71 332 99 99

  logo-fingo-white-alpha@2xlogo-gpm-white-alpha@2x

  UA-96892827-1