Moduł Analiz

Moduł Analiz

Moduł Analiz dla Banków Spółdzielczych pozwala znacząco rozbudować funkcjonalność modułu raportów zrzeszenia. Dzięki niemu pracownik banku może między innymi samodzielnie definiować raporty i wskaźniki, które będą analizowane. Przygotowany raport analityczny można wzbogacić komentarzami i opublikować w postaci broszury.

Moduł Analiz sprawia, że efekt pracy w postaci sprawozdania obowiązkowego, staje się cennym źródłem danych dla sprawozdawczości wewnętrznej.
Moduł usprawnia wykorzystanie gotowych, wysokiej jakości danych i znacznie ułatwia analizę sytuacji banku oraz przekazywanie informacji zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz banku spółdzielczego.

  Użytkownicy Modułu Analiz dla Banków Spółdzielczych, wygodnie i szybko wykonają następujące czynności:

  • opracowywanie własnych analiz ekonomicznych – zawierających dane pobrane bezpośrednio ze sprawozdań jak również utworzone na ich podstawie wskaźniki, agregaty itp.,
  • tworzenie wielu typów raportów w których przedstawiane są dane rzeczywiste i dane zagregowane,
  • tworzenie zmiennych w celu ujednolicenia stosowanych w różnych raportach wskaźników,
  • edycję, ponownie generowanie lub usuwanie wcześniej utworzonych raportów,
  • dodawanie słownych opisów do raportów analitycznych,
  • tworzenie broszur z elementami graficznymi (np. logo) – publikowanie ich w formacie PDF oraz wydruk,
  • zapisywanie raportów do plików Excel,
  • definiowanie szablonów raportów, które mogą być wielokrotnie wykorzystywane do generowania aktualnych zestawień oraz aktualnych broszur.

  Chętnie pomożemy wybrać odpowiedni produkt

  Zadaj nam pytanie

  sales@fingo.systems

  tel: 515 985 555
  tel: 695 711 771
  tel: 502 404 708

  Kontakt z pomocą techniczną

  pomoc@asist-xbrl.eu

  tel: 71 332 99 99

  UA-96892827-1