moduł jednostek

Moduł Jednostek

Moduł Jednostek umożliwia sporządzenie sprawozdania zarówno metodą łączenia danych transakcyjnych, jak i łączenia sprawozdań jednostkowych. Sporządzone sprawozdania uzupełnione są o korekty konsolidacyjne.

Moduł Jednostek aSISt znakomicie sprawdzi się w sytuacji, gdy:

  • dwa banki są w trakcie procesu łączenia,
  • podmiot główny i podmiot lub podmioty zależne mają obowiązek sporządzić sprawozdanie,
  • podmioty zależne raportują w określonym układzie,
  • banki posiadają oddzielne, niezintegrowane systemy,
  • jeden z podmiotów posiada sprawozdanie skonsolidowane i jest potrzeba połączenia go ze sprawozdaniem (skonsolidowanym lub nie) innego banku.

Oto funkcje, które zyskają Państwo wybierając Moduł Jednostek:

1.   zarządzanie jednostkami

  • definiowanie jednostek, dla których sprawozdanie jest sporządzane, co pozwala na wczytanie do jednej aplikacji aSISt więcej niż jednego sprawozdania jednostkowego/skonsolidowanego na dany okres sprawozdawczy,

2.   wprowadzanie danych za pomocą każdej z możliwości oferowanej przez moduł bazowy aSISt lub Moduł Mapowania Danych, w tym:

  • poprzez wczytywanie gotowego sprawozdania XBRL,
  • manualnie,
  • za pomocą interfejsu do wczytywania zbiorów CSV lub XML.

3.   konsolidacja danych z jednostek,

4.   weryfikacja każdego pakietu sprawozdania metodami dostępnymi w aSISt, sprawozdanie może zatem być weryfikowane pełnym zakresem kontroli, zdefiniowanych dla każdego pakietu taksonomii,

5. wczytywanie korekt konsolidacyjnych do sprawozdania.

Chętnie pomożemy wybrać odpowiedni produkt

Zadaj nam pytanie

sales@fingo.systems

tel: 515 985 555
tel: 695 711 771
tel: 502 404 708

Kontakt z pomocą techniczną

pomoc@asist-xbrl.eu

tel: 71 332 99 99

UA-96892827-1