sprawozdanie shs

Sprawozdanie SHS

Sprawozdanie SHS (Securities Holding Statistics) to sprawozdanie przekazywane do systemu PEGAZ od początku 2016r.
Raportowane dane umożliwią analizę trendów na rynkach finansowych, powiązań między pośrednikami finansowymi a inwestorami z sektora niefinansowego oraz monitorowanie zmian w portfelach papierów wartościowych poszczególnych sektorów gospodarki.

Dla ułatwienia wypełniania nowego obowiązku sprawozdawczego, system aSISt wyposażony został w moduł, który pozwala przygotować sprawozdanie SHS w wymaganym przez Narodowy Bank Polski formacie.
  

Moduł SHS pozwala przeprowadzić cały proces sprawozdawczy, który składa się z następujących etapów:

  • wprowadzanie danych do sprawozdania
  • wyliczanie wartości na podstawie reguł kalkulacyjnych
  • edycja i korekta danych
  • walidacja w oparciu o reguły walidacyjne
  • wygenerowanie poprawnego sprawozdania w wymaganym formacie (XML).
UA-96892827-1