large exposures

Sprawozdanie Large Exposures

Sprawozdanie LARGE EXPOSURES jest jednym z rozszerzeń zakresu sprawozdań w ramach systemu aSISt. Wprowadza ono taksonomię Large Exposures, dotyczącą sprawozdawczości dużych zaangażowań.

Nowością w taksonomii LE (sprawozdawczość dużych zaangażowań) jest warstwa XBRL Formula, na podstawie której przeprowadzana jest walidacja poprawności sprawozdań. W nowej technologii zostały również sporządzone pakiety reguł walidacyjnych dostępne dla użytkowników na portalu SIS.

System aSISt dzięki gotowości do współpracy z technologią XBRL Formula, pozwala na automatyczną walidację także tych sprawozdań, zanim zostaną one wysłane do NBP. Automatyczna i wizualna walidacja sprawozdań pozwala mieć pewność, że wygenerowane sprawozdanie nie zostanie automatycznie odrzucone w procesie walidacji na portalu SIS.

Podstawowymi korzyściami wynikającymi z zastosowania systemu aSISt ze Sprawozdaniem Large Exposures są:

  • zwiększenie wygody i specjalizacja pracy –  raporty przygotowywane są w jednym, przyjaznym użytkownikowi systemie, analogicznie jak sprawozdania COREP i FINREP,
  • szybkie uzgadnianie sprawozdań – walidacja danych w oparciu o reguły sprawdzające w techologii XBRL Formula,
  • szybki i łatwy dostęp do danych – dane dotyczące całego zakresu przygotowywanych sprawozdań są przechowywane w jednej bazie, co ułatwia ich przeglądanie i analizę.

Więcej informacji o Sprawozdaniu LE w aSISt znajduje się w zamieszczonym pliku.

UA-96892827-1