Sprawozdawczość PEGAZ:

 


 

Sprawozdanie PEGAZ

Sprawozdanie PEGAZ zapewnia efektywne przygotowywanie sprawozdań zgodnie z Uchwałą NBP nr 78/2009 z dnia 29 października 2009 z późn. zmianami. Uchwała dotyczy raportowania wszystkich aspektów informacji na temat bilansu płatniczego.

Moduł PEGAZ to rozszerzenie aSISt, które wspomaga przygotowanie sprawozdań zgodnie z Uchwałą nr 78/2009 z dnia 29 października 2009 w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzenia bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej.

pegaz
Przeprowadzanie cyklu sprawozdawczego raportu PEGAZ w aSISt umożliwia rozszerzenie aplikacji o weryfikację sprawozdań bilansu płatniczego (PEGAZ) z innymi sprawozdaniami, np. FINREP.

Przygotowywanie sprawozdania PEGAZ w aSISt to gwarancja wielu korzyści:

 1. Krótki cykl wdrożenia nowej sprawozdawczości PEGAZ, gdyż wykorzystuje on już działającą aplikację aSISt, którą wyróżnia intuicyjność i szybkość obsługi. Nie następuje zatem instalacja i wdrożenie żadnej nowej aplikacji.
 2. Szybsza i wygodniejsza kontrola poprawności sprawozdań COREP/FINREP.
 3. Zmniejszenie nakładu pracy pracowników i przeniesienie ich uwagi z zadań odtwórczych na merytoryczne, dzięki np. zdefiniowaniu mapowań do systemów źródłowych.
 4. Szerokie możliwości weryfikacji danych poprzez zestawienie sprawozdań COREP-PEGAZ w celu weryfikacji spójności sprawozdań oraz rzetelności ich przygotowania.
 5. Jednolita aplikacja sprawozdawcza, czyli dostępność wszystkich znanych użytkownikowi aSISt funkcjonalności:
 • możliwość ręcznego przygotowania, korekty oraz uzupełnienia sprawozdania,
 • uzgodnienie sprawozdania przed jego wysłaniem,
 • automatyczne zasilanie danymi poprzez dostępne interfejsy (w tym Excel),
 • wizualne wskazywanie błędów,
 • generowanie sprawozdania w aktualnej taksonomii i w wymaganym formacie.

 


 

Sprawozdanie SHS

Sprawozdanie SHS (Securities Holding Statistics) to sprawozdanie przekazywane do systemu PEGAZ od początku 2016r.
Raportowane dane umożliwią analizę trendów na rynkach finansowych, powiązań między pośrednikami finansowymi a inwestorami z sektora niefinansowego oraz monitorowanie zmian w portfelach papierów wartościowych poszczególnych sektorów gospodarki.

sprawozdanie shs
Dla ułatwienia wypełniania nowego obowiązku sprawozdawczego, system aSISt wyposażony został w moduł, który pozwala przygotować sprawozdanie SHS w wymaganym przez Narodowy Bank Polski formacie.

Moduł SHS pozwala przeprowadzić cały proces sprawozdawczy, który składa się z następujących etapów:

 • wprowadzanie danych do sprawozdania
 • wyliczanie wartości na podstawie reguł kalkulacyjnych
 • edycja i korekta danych
 • walidacja w oparciu o reguły walidacyjne
 • wygenerowanie poprawnego sprawozdania w wymaganym formacie (XML).

Sprawozdania

Aplikacja aSISt pozwala na dostosowanie zakresu przygotowywanych sprawozdań. Tego typu rozwiązanie pozwala użytkownikom na optymalne wykorzystanie oprogramowania. System sprawozdawczy aSISt umożliwia raportowanie wszystkich sprawozdań, wymaganych przez polskich i europejskich nadzorców.

Chętnie pomożemy wybrać odpowiedni produkt

Zadaj nam pytanie

sprzedaz@asist-xbrl.eu

tel: 515 985 555
tel: 695 711 771
tel: 502 404 708

Kontakt z pomocą techniczną

pomoc@asist-xbrl.eu

tel: 71 332 99 99

logo-fingo-white-alpha@2xlogo-gpm-white-alpha@2x

UA-96892827-1