pegaz

Sprawozdanie PEGAZ

Sprawozdanie PEGAZ zapewnia efektywne przygotowywanie sprawozdań zgodnie z Uchwałą NBP nr 78/2009 z dnia 29 października 2009 z późn. zmianami. Uchwała dotyczy raportowania wszystkich aspektów informacji na temat bilansu płatniczego.

Moduł PEGAZ to rozszerzenie aSISt, które wspomaga przygotowanie sprawozdań zgodnie z Uchwałą nr 78/2009 z dnia 29 października 2009 w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzenia bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej.

Przeprowadzanie cyklu sprawozdawczego raportu PEGAZ w aSISt umożliwia rozszerzenie aplikacji o weryfikację sprawozdań bilansu płatniczego (PEGAZ) z innymi sprawozdaniami, np. FINREP.

Przygotowywanie sprawozdania PEGAZ w aSISt to gwarancja wielu korzyści:

  1. Krótki cykl wdrożenia nowej sprawozdawczości PEGAZ, gdyż wykorzystuje on już działającą aplikację aSISt, którą wyróżnia intuicyjność i szybkość obsługi. Nie następuje zatem instalacja i wdrożenie żadnej nowej aplikacji.
  2. Szybsza i wygodniejsza kontrola poprawności sprawozdań COREP/FINREP.
  3. Zmniejszenie nakładu pracy pracowników i przeniesienie ich uwagi z zadań odtwórczych na merytoryczne, dzięki np. zdefiniowaniu mapowań do systemów źródłowych.
  4. Szerokie możliwości weryfikacji danych poprzez zestawienie sprawozdań COREP-PEGAZ w celu weryfikacji spójności sprawozdań oraz rzetelności ich przygotowania.
  5. Jednolita aplikacja sprawozdawcza, czyli dostępność wszystkich znanych użytkownikowi aSISt funkcjonalności:
  • możliwość ręcznego przygotowania, korekty oraz uzupełnienia sprawozdania,
  • uzgodnienie sprawozdania przed jego wysłaniem,
  • automatyczne zasilanie danymi poprzez dostępne interfejsy (w tym Excel),
  • wizualne wskazywanie błędów,
  • generowanie sprawozdania w aktualnej taksonomii i w wymaganym formacie.

Chętnie pomożemy wybrać odpowiedni produkt

Zadaj nam pytanie

sprzedaz@asist-xbrl.eu

tel: 515 985 555
tel: 695 711 771
tel: 502 404 708

Kontakt z pomocą techniczną

pomoc@asist-xbrl.eu

tel: 71 332 99 99

logo-fingo-white-alpha@2xlogo-gpm-white-alpha@2x

UA-96892827-1