Sprawozdania ITS

Polska jako Państwo członkowskie Unii Europejskiej, zobowiązana jest dostosować swój system sprawozdawczy do obowiązków wynikających z europejskich wymagań prawnych. Sprawozdania ITS w aSISt są odpowiedzią na zapotrzebowanie banków dotyczące wygodnego przygotowywania nowych sprawozdań.

Sprawozdania ITS przesyłane przez banki do NBP, w dalszej kolejności są transferowane do Komisji Nadzoru Finansowego. W kolejnym kroku dane trafiają do Europejskiego Nadzoru Bankowego – European Banking Authority (EBA).

Na Moduł ITS składa się 10 sprawozdań:

 1. COREP
 2. FINREP
 3. Large Exposures
 4. Leverage
 5. Liquidity 2
 6. NSFR
 7. Losses
 8. Encumbrance
 9. Funding plans
 10. Additional Liquidity Metrics

Zakres modułu ITS w aSISt

Każde ze sprawozdań będzie składane przez banki zarówno w układzie jednostkowym, jak i skonsolidowanym, przy czym: Funding Plans, Additional Liquidity Metrics składane są dopiero od 2015r. Sprawozdanie Supervisory Benchmarking dostępne jest w aSISt jako osobny moduł.

Sprawozdawczość ITS w aSISt to kompletne rozwiązanie dla banków zobligowanych do dostarczania sprawozdawczości w układzie wymaganym przez NBP ITS. aSISt spełnia wszystkie wymagania techniczne jakie stawiają bankom raporty ITS. Aplikacja zapewnia zgodność techniczną ze standardem XBRL oraz regułami XBRL Formula (w tym: Value Assertions).

Łatwa i przejrzysta sprawozdawczość z aSISt

 • Sprawozdawczość ITS w aSISt, uwzględnia wszystkie taksonomie sformułowane w Implementing Technical Standards on supervisory reporting under regulation (EU)
 • Dzięki aSISt, wszystkie sprawozdania można przygotować w jednym systemie, co zwiększa wygodę i specjalizację pracy
 • Dane są łatwo dostępne, a wspólna baza maksymalizuje ich klarowność
 • Przed wysłaniem sprawozdania aSISt weryfikuje zgodność danych z regułami opublikowanymi przez NBP i wyświetla informację o niespełnionych regułach.
 • aSISt uaktualnia taksonomie i reguły na bieżąco – zgodnie z najnowszymi informacjami od NBP

aSISt współpracuje z technologią XBRL Formula. Z powodu trudnego do odczytania dla końcowego użytkownika zapisu reguł walidacyjnych, aSISt wprowadza rozwiązanie polegające na relaksacji tych formuł. Skutkiem tego, generowane są aliasy, które skracają ten skomplikowany i długi zapis, a które odpowiadają konkretnym komórkom sprawozdania. Dodatkowo, dzięki znacznikom wizualnym użytkownik na bieżąco kontroluje, czy wprowadzane dane są poprawne.

Warto wybrać aSISt, by używać oprogramowania, które bez obciążeń dla banków jest aktualizowane do najnowszych wymagań. Obecnie posiadane przez naszych Klientów moduły COREP/FINREP i LE zostaną automatycznie zaktualizowane do wersji wymaganej w ramach sprawozdawczości ITS.

Moduły Funkcjonalne dla uproszczenia procesu sprawozdawczego

Rozwój sprawozdawczości wymusza zmiany w procesie przygotowywania sprawozdań, w praktyce oznacza to zwiększanie efektywności pracy osób odpowiedzialnych za procesy sprawozdawcze.

Znaczny wpływ na skrócenie procesu sprawozdawczego ma zastosowanie automatycznego zasilenia sprawozdań wprost z danych źródłowych.

Taki proces jest możliwy z wykorzystaniem Modułu Automatyzacji Zasileń aSISt, który umożliwia automatyczne przetwarzanie danych, pochodzących z różnych źródeł. Pozwala to zaoszczędzić czas potrzebny dotąd na agregację danych pochodzących z różnych systemów. Moduł ma zastosowanie we wszystkich taksonomiach, co pozwala definiować procedury zasilające dla wszystkich sprawozdań ITS.

Sprawozdania

Aplikacja aSISt pozwala na dostosowanie zakresu przygotowywanych sprawozdań. Tego typu rozwiązanie pozwala użytkownikom na optymalne wykorzystanie oprogramowania. System sprawozdawczy aSISt umożliwia raportowanie wszystkich sprawozdań, wymaganych przez polskich i europejskich nadzorców.

Chętnie pomożemy wybrać odpowiedni produkt

Zadaj nam pytanie

sprzedaz@asist-xbrl.eu

tel: 515 985 555
tel: 695 711 771
tel: 502 404 708

Kontakt z pomocą techniczną

pomoc@asist-xbrl.eu

tel: 71 332 99 99

logo-fingo-white-alpha@2xlogo-gpm-white-alpha@2x

UA-96892827-1