sprawozdanie fatca

Sprawozdanie FATCA

Sprawozdanie FATCA w aplikacji aSISt umożliwia spełnienie wymogów nałożonych podpisaną 4 maja 2015r. Ustawą (Dz. U. poz. 686) o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych, podpisanych 7 października 2014r. w Warszawie.

Dokumenty te zobowiązują Polskę do raportowania amerykańskiej administracji skarbowej o finansach obywateli USA. Do Urzędu Skarbowego Stanów Zjednoczonych (IRS) przekazywane będą musiały być informacje o stanach rachunków obywateli amerykańskich oraz uzyskiwanych przez nich dochodów.

Raporty sporządzane mają być w układzie rocznym i dostarczane do 30 czerwca roku następnego. Oznacza to, że instytucje będą miały 6 miesięcy na opracowanie i przesłanie danych.

aSISt wyposażony został w moduł do obsługi taksonomii FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), dzięki czemu przeprowadzenie całego procesu sprawozdawczego będzie odbywać się w sposób wygodny i szybki. Proces ten składa się z następujących etapów:

  • wprowadzanie danych do sprawozdania
  • edycja i korekta danych
  • walidacja w oparciu o reguły walidacyjne
  • wygenerowanie poprawnego sprawozdania w wymaganym formacie (XML).

 

UA-96892827-1