System Wyliczeń Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (SW BFG)

Rozwiązanie SW BFG powstało w odpowiedzi na zobowiązanie Banków do stworzenia i utrzymania systemu wyliczania BFG, będącego bazą do określenia uprawnionych podmiotów oraz kwot wypłat gwarantowanych w przypadku wystąpienia warunku gwarancji.  

Sprawozdanie SW BFG ma na celu zautomatyzowane przetwarzanie danych do postaci umożliwiającej wygenerowanie zbioru z listą deponentów i kwotami gwarancji zgodnie ze schematem udostępnionym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Rozwiązanie dostępne jest w systemie iON.

UA-96892827-1