supervisory benchmarking

Sprawozdanie Supervisory Benchmarking

aSISt pozwala na przygotowanie sprawozdania Benchmarking zgodnie z wytycznymi Narodowego Banku Polskiego, które powstały w oparciu o wymagania EBA (European Banking Authority).

Sprawozdanie Benchmarking obowiązuje wybrane banki, które stosują metody wewnętrzne do wyliczania Aktywów Ważonych Ryzykiem dla ryzyka kredytowego i/lub rynkowego.

  Moduł Sprawozdawczy Supervisory Benchmarking w aSISt ułatwia wygodne przeprowadzenie całego procesu sprawozdawczego, który obejmuje:

  • wprowadzanie danych do sprawozdania (ręcznie lub przy pomocy importu)
  • edycję i korektę danych
  • walidację danych formułami XBRL
  • wygenerowanie poprawnego pliku w wymaganym formacie.

  Przygotowanie sprawozdania odbywa się w sposób analogiczny do pozostałych sprawozdań w aSISt, dzięki czemu efektywna praca z aplikacją możliwa jest natychmiast po zainstalowaniu modułu.

  UA-96892827-1