supervisory benchmarking

Sprawozdanie Supervisory Benchmarking

aSISt pozwala na przygotowanie sprawozdania Benchmarking zgodnie z wytycznymi Narodowego Banku Polskiego, które powstały w oparciu o wymagania EBA (European Banking Authority).

Sprawozdanie Benchmarking obowiązuje wybrane banki, które stosują metody wewnętrzne do wyliczania Aktywów Ważonych Ryzykiem dla ryzyka kredytowego i/lub rynkowego.

  Moduł Sprawozdawczy Supervisory Benchmarking w aSISt ułatwia wygodne przeprowadzenie całego procesu sprawozdawczego, który obejmuje:

  • wprowadzanie danych do sprawozdania (ręcznie lub przy pomocy importu)
  • edycję i korektę danych
  • walidację danych formułami XBRL
  • wygenerowanie poprawnego pliku w wymaganym formacie.

  Przygotowanie sprawozdania odbywa się w sposób analogiczny do pozostałych sprawozdań w aSISt, dzięki czemu efektywna praca z aplikacją możliwa jest natychmiast po zainstalowaniu modułu.

  Sprawozdania

  Aplikacja aSISt pozwala na dostosowanie zakresu przygotowywanych sprawozdań. Tego typu rozwiązanie pozwala użytkownikom na optymalne wykorzystanie oprogramowania. System sprawozdawczy aSISt umożliwia raportowanie wszystkich sprawozdań, wymaganych przez polskich i europejskich nadzorców.

  Chętnie pomożemy wybrać odpowiedni produkt

  Zadaj nam pytanie

  sprzedaz@asist-xbrl.eu

  tel: 515 985 555
  tel: 695 711 771
  tel: 502 404 708

  Kontakt z pomocą techniczną

  pomoc@asist-xbrl.eu

  tel: 71 332 99 99

  logo-fingo-white-alpha@2xlogo-gpm-white-alpha@2x

  UA-96892827-1