stopy procentowe
 

Sprawozdanie Stopy Procentowe

Sprawozdanie Stopy Procentowe (OPR) stanowi integralną część modułu MONREP w systemie sprawozdawczym aSISt. Sprawozdanie Stopy Procentowe obejmuje 8 formularzy stanowiących Załącznik 9 do Uchwały NBP nr 71/2016 z dnia 22 grudnia 2016r.

Formularze te obejmują następujące zagadnienia:

 1. Dane służące obliczeniu oprocentowania wszystkich umów w PLN
 2. Stopy procentowe – statystyka stanów z terminem pierwotnym powyżej 1 roku
 3. Dane o oprocentowaniu nowych umów w PLN
 4. Dane o oprocentowaniu, wielkości i liczbie nowych umów w PLN bez umów renegocjowanych
 5. Dane służące obliczeniu oprocentowania wszystkich umów w EUR
 6. Dane o oprocentowaniu, wielkości i liczbie nowych umów w EUR bez umów renegocjowanych
 7. Dane o oprocentowaniu, wielkości i liczbie nowych umów w CHF bez umów renegocjowanych
 8. Dane o oprocentowaniu, wielkości i liczbie nowych umów w CHF bez umów renegocjowanych

aSISt wyposażony w moduł MONREP zawierający Sprawozdanie Stopy Procentowe pozwala w wygodny i szybki sposób przeprowadzić cały proces sprawozdawczy. Proces ten składa się z następujących etapów:

 • wprowadzenie danych do sprawozdania
 • wyliczanie wartości na podstawie reguł kalkulacyjnych (jeśli zostały przewidziane przez nadzorcę)
 • edycja i korekta danych
 • walidacja w oparciu o reguły walidacyjne
 • wygenerowanie poprawnego sprawozdania w wymaganym formacie (XLS).
UA-96892827-1