Sprawozdawczość MONREP:

 


 

Sprawozdanie MONREP

Pakiet sprawozdawczy MONREP porządkuje zakres danych w spójny zestaw informacji, który pozwoli uniknąć dublowania danych.

Celem systemu sprawozdawczego MONREP jest zbieranie i przetwarzanie danych niezbędnych do prowadzenia przez NBP polityki pieniężnej, ale również do analizy danych, przygotowywania opracowań, jak i wypełniania wymogów sprawozdawczych ECB, OECB, MFW, BIS oraz Eurostat.

Sprawozdawczość MONREP jest pakietem sprawozdawczym, realizowanym w technologii XBRL. Do przesyłania sprawozdań wykorzystywany jest Portal Internetowy SIS. Następnie sprawozdanie będzie walidowane, aby sprawdzić zgodność przesyłanych sprawozdań z taksonomiami oraz regułami walidacyjnymi.

W skład pakietu sprawozdawczego Monrep wchodzą następujące sprawozdania:

 • stany, korekty, sekurytyzacja
 • statystyka dealerska
 • statystyka dealerska – emisje
 • stopy
Monrep tabela

System sprawozdawczy aSISt wyposażony został w moduł sprawozdawczy MONREP, który pozwala w wygodny i szybki sposób przeprowadzić cały proces sprawozdawczy dla sprawozdań z tego pakietu. Obejmuje on:

 • wprowadzanie danych do sprawozdania (ręcznie lub przy pomocy importu)
 • edycję i korektę danych,
 • walidację danych,
 • wygenerowanie poprawnego pliku w formacie XBRL.

Obsługa sprawozdania jest analogiczna jak dla pozostałych sprawozdań w aSISt, dzięki czemu efektywna praca użytkowników aplikacji z modułem możliwa jest natychmiast po jego zainstalowaniu.

 


 

Sprawozdanie Stopy Procentowe

Sprawozdanie Stopy Procentowe (OPR) stanowi integralną część modułu MONREP w systemie sprawozdawczym aSISt. Sprawozdanie Stopy Procentowe obejmuje 8 formularzy stanowiących Załącznik 9 do Uchwały NBP nr 71/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.

Formularze te obejmują następujące zagadnienia:

 1. Dane służące obliczeniu oprocentowania wszystkich umów w PLN
 2. Stopy procentowe – statystyka stanów z terminem pierwotnym powyżej 1 roku
 3. Dane o oprocentowaniu nowych umów w PLN
 4. Dane o oprocentowaniu, wielkości i liczbie nowych umów w PLN bez umów renegocjowanych
 5. Dane służące obliczeniu oprocentowania wszystkich umów w EUR
 6. Dane o oprocentowaniu, wielkości i liczbie nowych umów w EUR bez umów renegocjowanych
 7. Dane o oprocentowaniu, wielkości i liczbie nowych umów w CHF bez umów renegocjowanych
 8. Dane o oprocentowaniu, wielkości i liczbie nowych umów w CHF bez umów renegocjowanych
stopy procentowe
aSISt wyposażony w moduł MONREP zawierający Sprawozdanie Stopy Procentowe pozwala w wygodny i szybki sposób przeprowadzić cały proces sprawozdawczy. Proces ten składa się z następujących etapów:

 • wprowadzenie danych do sprawozdania
 • wyliczanie wartości na podstawie reguł kalkulacyjnych (jeśli zostały przewidziane przez nadzorcę)
 • edycja i korekta danych
 • walidacja w oparciu o reguły walidacyjne
 • wygenerowanie poprawnego sprawozdania w wymaganym formacie (XLS).

Sprawozdania

Aplikacja aSISt pozwala na dostosowanie zakresu przygotowywanych sprawozdań. Tego typu rozwiązanie pozwala użytkownikom na optymalne wykorzystanie oprogramowania. System sprawozdawczy aSISt umożliwia raportowanie wszystkich sprawozdań, wymaganych przez polskich i europejskich nadzorców.

Chętnie pomożemy wybrać odpowiedni produkt

Zadaj nam pytanie

sprzedaz@asist-xbrl.eu

tel: 515 985 555
tel: 695 711 771
tel: 502 404 708

Kontakt z pomocą techniczną

pomoc@asist-xbrl.eu

tel: 71 332 99 99

logo-fingo-white-alpha@2xlogo-gpm-white-alpha@2x

UA-96892827-1