Sprawozdawczość MONREP:

 


 

Sprawozdanie MONREP

Pakiet sprawozdawczy MONREP porządkuje zakres danych w spójny zestaw informacji, który pozwoli uniknąć dublowania danych.

Celem systemu sprawozdawczego MONREP jest zbieranie i przetwarzanie danych niezbędnych do prowadzenia przez NBP polityki pieniężnej, ale również do analizy danych, przygotowywania opracowań, jak i wypełniania wymogów sprawozdawczych ECB, OECB, MFW, BIS oraz Eurostat.

Sprawozdawczość MONREP jest pakietem sprawozdawczym, realizowanym w technologii XBRL. Do przesyłania sprawozdań wykorzystywany jest Portal Internetowy SIS. Następnie sprawozdanie będzie walidowane, aby sprawdzić zgodność przesyłanych sprawozdań z taksonomiami oraz regułami walidacyjnymi.

W skład pakietu sprawozdawczego Monrep wchodzą następujące sprawozdania:

 • stany, korekty, sekurytyzacja
 • statystyka dealerska
 • statystyka dealerska – emisje
 • stopy
Monrep tabela

System sprawozdawczy aSISt wyposażony został w moduł sprawozdawczy MONREP, który pozwala w wygodny i szybki sposób przeprowadzić cały proces sprawozdawczy dla sprawozdań z tego pakietu. Obejmuje on:

 • wprowadzanie danych do sprawozdania (ręcznie lub przy pomocy importu)
 • edycję i korektę danych,
 • walidację danych,
 • wygenerowanie poprawnego pliku w formacie XBRL.

Obsługa sprawozdania jest analogiczna jak dla pozostałych sprawozdań w aSISt, dzięki czemu efektywna praca użytkowników aplikacji z modułem możliwa jest natychmiast po jego zainstalowaniu.

 


 

Sprawozdanie Stopy Procentowe

Sprawozdanie Stopy Procentowe (OPR) stanowi integralną część modułu MONREP w systemie sprawozdawczym aSISt. Sprawozdanie Stopy Procentowe obejmuje 8 formularzy stanowiących Załącznik 9 do Uchwały NBP nr 71/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.

Formularze te obejmują następujące zagadnienia:

 1. Dane służące obliczeniu oprocentowania wszystkich umów w PLN
 2. Stopy procentowe – statystyka stanów z terminem pierwotnym powyżej 1 roku
 3. Dane o oprocentowaniu nowych umów w PLN
 4. Dane o oprocentowaniu, wielkości i liczbie nowych umów w PLN bez umów renegocjowanych
 5. Dane służące obliczeniu oprocentowania wszystkich umów w EUR
 6. Dane o oprocentowaniu, wielkości i liczbie nowych umów w EUR bez umów renegocjowanych
 7. Dane o oprocentowaniu, wielkości i liczbie nowych umów w CHF bez umów renegocjowanych
 8. Dane o oprocentowaniu, wielkości i liczbie nowych umów w CHF bez umów renegocjowanych
stopy procentowe
aSISt wyposażony w moduł MONREP zawierający Sprawozdanie Stopy Procentowe pozwala w wygodny i szybki sposób przeprowadzić cały proces sprawozdawczy. Proces ten składa się z następujących etapów:

 • wprowadzenie danych do sprawozdania
 • wyliczanie wartości na podstawie reguł kalkulacyjnych (jeśli zostały przewidziane przez nadzorcę)
 • edycja i korekta danych
 • walidacja w oparciu o reguły walidacyjne
 • wygenerowanie poprawnego sprawozdania w wymaganym formacie (XLS).
UA-96892827-1