Rejestr Księga Bankowa

Obowiązek sprawozdawczy Rejestr Księga Bankowa (RKB) dotyczy informacji zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminu przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do realizacji oraz sposobu weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji (na podstawie art. 330 ust. 6 ustawy o BFG).

Instytucje zobligowane będą do przekazywania sprawozdania do BFG w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania wezwania.

Obsługa nowego sprawozdania Rejestr Księga Bankowa możliwa jest w systemie iON, który pozwala na przygotowanie i wygenerowanie sprawozdań w wymaganym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny formacie XML.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat sprawozdania Rejestr Instrumentów Finansowych w iON.

UA-96892827-1