Rejestr Instrumentów Finansowych

Rejestr Instrumentów Finansowych

Obowiązek sprawozdawczy dotyczący przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu sprawozdania Rejestr Instrumentów Finansowych (RIF) wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rejestru instrumentów finansowych z dnia 8 czerwca 2017 r.  Informacje mają zostać udostępnione BFG w ciągu 1 dnia od żądania.

Sprawozdanie RIF obejmuje następujące informacje:

  • informacje o instrumentach finansowych,
  • informacje o transakcjach sprzedaży instrumentów finansowych ze zobowiązaniem do ich odkupu, transakcjach kupna instrumentów finansowych ze zobowiązaniem do ich odsprzedaży, pożyczkach międzybankowych, których termin wymagalności nie przekracza 3 miesięcy oraz umów ramowych instrumentów finansowych oraz ww. instrumentów.

Zgodnie z wymaganiami BFG, przesyłane sprawozdanie musi zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wymagane jest również pobranie certyfikatu BFG, a także zaszyfrowanie pliku kluczem publicznym.

Wymaganym formatem dla sprawozdawczości Rejestr Instrumentów Finansowych jest plik XML zgodny ze schemą definiowaną przez BFG.

Sprawozdanie RIF można w szybki i wygodny sposób przygotować w systemie sprawozdawczym iON, który umożliwia przeprowadzenie całego procesu sprawozdawczego, w sposób analogiczny do aplikacji aSISt. Rozwiązanie obsługuje pełen proces, składający się z:

  • połączenia i przekształcenia źródeł
  • wczytania danych, sprawdzenia poprawności informacji
  • wygenerowania sprawozdania.

Przygotowane pliki XML są zgodne z wymaganiami Nadzorcy.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat sprawozdania Rejestr Instrumentów Finansowych w iON.

UA-96892827-1