Gruntownym zmianom uległ obowiązek sprawozdawczy dotyczący Planów Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (PRiUL), dotychczas określany jako Plany Przymusowej Restrukturyzacji (PPR).

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59 UE z dnia 15 maja 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie wykonawcze Komisji Unii Europejskiej 2018/1624 z dnia 23 października 2018 r. (Dz.U. L277 z 7.11.2018, str.1-65) ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur, standardowych formularzy i szablonów stosowanych do przekazywania planów restrukturyzacji ​i uporządkowanej likwidacji, uchylając tym samym rozporządzenie wykonawcze Komisji Unii Europejskiej 2016/1066 z dnia 17 czerwca 2016 r.​

Obecnie posiadamy już gotowe rozwiązanie BFG PRiUL spełniające aktualne wymogi wynikające z nowego rozporządzenia. Moduł BFG PRiUL jest w pełni dostępny w systemie sprawozdawczym aSISt i jest na bieżąco dostosowywany do zmian prawnych, co gwarantuje zgodność rozwiązania z najnowszymi wymogami.

BFG PRiUL zawiera 15 załączników dostosowanych do nowych wymagań sprawozdawczych:

Wszystkie sprawozdania w ramach nowej taksonomii BFG PRiUL są raportowane w formacie xml. Sprawozdanie Struktura Zobowiązań (załącznik I do Rozporządzenia, poz. 2) raportowane jest z częstotliwością roczną, natomiast pozostałe sprawozdania, wysyłane będą na żądanie BFG. Wszystkie wymagane sprawozdania są dostępne w naszym systemie aSISt.

UA-96892827-1