Plany Przymusowej Restrukturyzacji

Plany Przymusowej Restrukturyzacji

Obowiązek sprawozdawczy dotyczący przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu sprawozdania z pakietu BFG Plany Przymusowej Restrukturyzacji dotyczy informacji zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji.

W skład pakietu sprawozdawczego BFG Plany Przymusowej Restrukturyzacji wchodzi 15 sprawozdań:

 • BFG PPR: Struktura organizacyjna
 • BFG PPR: Zarządzanie i kierownictwo
 • BFG PPR: Funkcje krytyczne i główne linie biznesowe
 • BFG PPR: Kontrahenci krytyczni (Aktywa)
 • BFG PPR: Kontrahenci krytyczni (Zobowiązania)
 • BFG PPR: Kontrahenci krytyczni (Istotne zabezpieczenia)
 • BFG PPR: Struktura zobowiązań
 • BFG PPR: Ustanowione zabezpieczenie
 • BFG PPR: Pozycje pozabilansowe
 • BFG PPR: Systemy płatności, rozliczeń i rozrachunku
 • BFG PPR: Systemy informacyjne (Informacje ogólne)
 • BFG PPR: Systemy informacyjne (Schemat przyporządkowania)
 • BFG PPR: Wzajemne powiązania
 • BFG PPR: Organy
 • BFG PPR: Skutki prawne restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Sprawozdanie Struktura Zobowiązań (załącznik V do Rozporządzenia) wysyłane jest zgodnie z częstotliwością raportu COREP i udostępnione zostało w aplikacji aSISt. Cykl sprawozdawczy dla tego raportu jest taki sam, jak w przypadku innych sprawozdań w aSISt i obejmuje on te same etapy:

 • utworzenie sprawozdania
 • wprowadzenie danych – import i eksport danych do podstawowych formatów: CSV, XML, XLS
 • walidację danych, uzgodnienie danych
 • wygenerowanie raportu

aSISt zapewnia pełną zgodność ze schemami, publikowanymi przez BFG.

Pozostałe sprawozdania wchodzące w skład pakietu sprawozdawczego Plany Przymusowej Restrukturyzacji (załączniki I-IV oraz VI-XII do Rozporządzenia), które są wysyłane na żądanie BFG, obsługiwane są w osobnym, dedykowanym narzędziu.

Chętnie pomożemy wybrać odpowiedni produkt

Zadaj nam pytanie

sprzedaz@asist-xbrl.eu

tel: 515 985 555
tel: 695 711 771
tel: 502 404 708

Kontakt z pomocą techniczną

pomoc@asist-xbrl.eu

tel: 71 332 99 99

logo-fingo-white-alpha@2xlogo-gpm-white-alpha@2x

UA-96892827-1