MONREP w aSISt

Sprawozdanie MONREP

Pakiet sprawozdawczy MONREP porządkuje zakres danych w spójny zestaw informacji, który pozwoli uniknąć dublowania danych.

Celem systemu sprawozdawczego MONREP jest zbieranie i przetwarzanie danych niezbędnych do prowadzenia przez NBP polityki pieniężnej, ale również do analizy danych, przygotowywania opracowań, jak i wypełniania wymogów sprawozdawczych ECB, OECB, MFW, BIS oraz Eurostat.

Sprawozdawczość MONREP jest kolejnym pakietem sprawozdawczym, realizowanym w technologii XBRL. Do przesyłania sprawozdań wykorzystywany będzie Portal Internetowy SIS. Następnie sprawozdanie będzie walidowane, aby sprawdzić zgodność przesyłanych sprawozdań z taksonomiami oraz regułami walidacyjnymi.

W skład pakietu sprawozdawczego Monrep wchodzą następujące sprawozdania:

  • stany, korekty, sekurytyzacja
  • statystyka dealerska
  • statystyka dealerska – emisje
  • stopy
Monrep tabela

System sprawozdawczy aSISt wyposażony został w moduł sprawozdawczy MONREP, który pozwala w wygodny i szybki sposób przeprowadzić cały proces sprawozdawczy dla sprawozdań z tego pakietu. Obejmuje on:

  • wprowadzanie danych do sprawozdania (ręcznie lub przy pomocy importu)
  • edycję i korektę danych,
  • walidację danych,
  • wygenerowanie poprawnego pliku w formacie XBRL.

Obsługa sprawozdania jest analogiczna jak dla pozostałych sprawozdań w aSISt, dzięki czemu efektywna praca użytkowników aplikacji z modułem możliwa jest natychmiast po jego zainstalowaniu.

Chętnie pomożemy wybrać odpowiedni produkt

Zadaj nam pytanie

sprzedaz@asist-xbrl.eu

tel: 515 985 555
tel: 695 711 771
tel: 502 404 708

Kontakt z pomocą techniczną

pomoc@asist-xbrl.eu

tel: 71 332 99 99

logo-fingo-white-alpha@2xlogo-gpm-white-alpha@2x

UA-96892827-1