Sprawozdania ITS

Polska jako Państwo członkowskie Unii Europejskiej, zobowiązana jest dostosowywać swój system sprawozdawczy do obowiązków wynikających z europejskich wymagań prawnych. Sprawozdania ITS w aSISt są odpowiedzią na zapotrzebowanie banków dotyczące wygodnego przygotowywania tych sprawozdań.

Sprawozdania ITS przesyłane przez banki do NBP, w dalszej kolejności są transferowane do Komisji Nadzoru Finansowego. W kolejnym kroku dane trafiają do Europejskiego Nadzoru Bankowego – European Banking Authority (EBA).

Na Moduł ITS składa się 10 sprawozdań:

 1. COREP
 2. FINREP
 3. Large Exposures
 4. Leverage
 5. Liquidity 2
 6. NSFR
 7. Losses
 8. Encumbrance
 9. Funding plans
 10. Additional Liquidity Metrics

Każde ze sprawozdań składane jest przez banki zarówno w układzie jednostkowym, jak i skonsolidowanym. Sprawozdanie Supervisory Benchmarking dostępne jest w aSISt jako osobny moduł.

Sprawozdawczość ITS w aSISt to kompletne rozwiązanie dla banków zobligowanych do dostarczania sprawozdawczości w układzie wymaganym przez NBP ITS. aSISt spełnia wszystkie wymagania techniczne jakie stawiają bankom raporty ITS. Aplikacja zapewnia zgodność techniczną ze standardem XBRL oraz regułami XBRL Formula (w tym: Value Assertions).

Łatwa i przejrzysta sprawozdawczość z aSISt

 • Sprawozdawczość ITS w aSISt, uwzględnia wszystkie taksonomie sformułowane w Implementing Technical Standards on supervisory reporting under regulation (EU)
 • Dzięki aSISt, wszystkie sprawozdania można przygotować w jednym systemie, co zwiększa wygodę i specjalizację pracy
 • Dane są łatwo dostępne, a wspólna baza maksymalizuje ich klarowność
 • Przed wysłaniem sprawozdania aSISt weryfikuje zgodność danych z regułami opublikowanymi przez NBP i wyświetla informację o niespełnionych regułach.
 • aSISt uaktualnia taksonomie i reguły na bieżąco – zgodnie z najnowszymi informacjami od NBP

aSISt współpracuje z technologią XBRL Formula. Z powodu trudnego do odczytania dla końcowego użytkownika zapisu reguł walidacyjnych, aSISt wprowadza rozwiązanie polegające na relaksacji tych formuł. Skutkiem tego, generowane są aliasy, które skracają ten skomplikowany i długi zapis, a które odpowiadają konkretnym komórkom sprawozdania. Dodatkowo, dzięki znacznikom wizualnym użytkownik na bieżąco kontroluje, czy wprowadzane dane są poprawne.

Moduły Funkcjonalne dla uproszczenia procesu sprawozdawczego

Rozwój sprawozdawczości wymusza zmiany w procesie przygotowywania sprawozdań, w praktyce oznacza to zwiększanie efektywności pracy osób odpowiedzialnych za procesy sprawozdawcze.

Znaczny wpływ na skrócenie procesu sprawozdawczego ma zastosowanie automatycznego zasilenia sprawozdań wprost z danych źródłowych.

Taki proces jest możliwy z wykorzystaniem Modułu Automatyzacji Zasileń aSISt, który umożliwia automatyczne przetwarzanie danych, pochodzących z różnych źródeł. Pozwala to zaoszczędzić czas potrzebny dotąd na agregację danych pochodzących z różnych systemów. Moduł ma zastosowanie we wszystkich taksonomiach, co pozwala definiować procedury zasilające dla wszystkich sprawozdań ITS.

 


 

Sprawozdanie COREP

Sprawozdanie COREP (ang. COmmon REPorting) w aplikacji aSISt pozwala na przygotowanie sprawozdań zgodnie z wymaganiami stawianymi bankom działającym na terenie Polski. Jest dostępne w wersji jednostkowej i skonsolidowanej.

sprawozdanie corep

Sprawozdanie COREP, tak jak wszystkie sprawozdania dostępne w aSISt są przygotowywane w oparciu o jednolity cykl sprawozdawczy obejmujący następujące etapy:

 • Wprowadzanie danych,
 • Uzgadnianie danych i zaokrągleń,
 • Walidację w oparciu o reguły NBP,
 • Generowanie poprawnego raportu.

aSISt zapewnia sprawdzenie poprawności danych przed wygenerowaniem instancji XBRL, dzięki temu użytkownik ma pewność, że sprawozdanie wygenerowane z aSISt spełnia reguły walidacyjne nadzorcy.

aSISt weryfikuje poprawność danych względem reguł w technologii XBRL Formula oraz standardowych reguł XBRL.

Dzięki aktualizacjom aSISt sprawozdawczość COREP jest na bieżąco dostosowywana do zmian w taksonomii i regułach.


 

Sprawozdanie FINREP

aSISt obsługuje pełen cykl sprawozdawczy dla taksonomii FINREP.

Na komplet funkcjonalności aSISt, który pozwala wygodnie przygotować i uzgodnić sprawozdanie FINREP, składają się:

 • Manualne wprowadzanie danych sprawozdawczych
 • Interfejsy CSV, XML, XBRL, Excel – zapewniające import oraz export całych sprawozdań oraz pojedynczych formularzy z i do wskazanych formatów
 • Szybka walidacja w oparciu o aktualne reguły NBP oraz przejrzysty proces uzgadniania sprawozdań
 • Możliwość dokonania weryfikacji oraz korekty sprawozdań w dowolnym momencie cyklu sprawozdawczego
 • Generowanie sprawozdań zgodnych z taksonomią i w wymaganym formacie XBRL
finrep

Bardziej skomplikowane …ale nie z aSISt!

Reguły w sprawozdaniach ITS przygotowywane są w technologii XBRL Formula. Takie reguły pozwalają na zapisanie znacznie bardziej skomplikowanych relacji między danymi, niż oferowała to wcześniej wykorzystywana technologia. Nowe reguły są jednak znacznie mniej czytelne dla użytkownika końcowego. W odpowiedzi na tę trudność, w aSISt wprowadzono mechanizm relaksacji formuł walidacyjnych. Użytkownik widzi teraz uproszczony, łatwy do odczytania zapis (alias), dzięki czemu może szybko wychwycić niespójności w sprawozdaniu.

aSISt obsługuje pełen cykl sprawozdawczy FINREP, od wstępnego wypełnienia, generowania i przesłania sprawozdania do SIS, aż po korektę sprawozdań historycznych.


 

Sprawozdanie Large Exposures

Sprawozdanie LARGE EXPOSURES jest jednym z rozszerzeń zakresu sprawozdań w ramach systemu aSISt. Wprowadza ono taksonomię Large Exposures, dotyczącą sprawozdawczości dużych zaangażowań.

Nowością w taksonomii LE (sprawozdawczość dużych zaangażowań) jest warstwa XBRL Formula, na podstawie której przeprowadzana jest walidacja poprawności sprawozdań. W nowej technologii zostały również sporządzone pakiety reguł walidacyjnych dostępne dla użytkowników na portalu SIS.

large exposures

System aSISt dzięki gotowości do współpracy z technologią XBRL Formula, pozwala na automatyczną walidację także tych sprawozdań, zanim zostaną one wysłane do NBP. Automatyczna i wizualna walidacja sprawozdań pozwala mieć pewność, że wygenerowane sprawozdanie nie zostanie automatycznie odrzucone w procesie walidacji na portalu SIS.

Podstawowymi korzyściami wynikającymi z zastosowania systemu aSISt ze Sprawozdaniem Large Exposures są:

 • zwiększenie wygody i specjalizacja pracy –  raporty przygotowywane są w jednym, przyjaznym użytkownikowi systemie, analogicznie jak sprawozdania COREP i FINREP,
 • szybkie uzgadnianie sprawozdań – walidacja danych w oparciu o reguły sprawdzające w techologii XBRL Formula,
 • szybki i łatwy dostęp do danych – dane dotyczące całego zakresu przygotowywanych sprawozdań są przechowywane w jednej bazie, co ułatwia ich przeglądanie i analizę.

Więcej informacji o Sprawozdaniu LE w aSISt znajduje się w zamieszczonym pliku.
 


 

Sprawozdanie Supervisory Benchmarking

aSISt pozwala na przygotowanie sprawozdania Benchmarking zgodnie z wytycznymi Narodowego Banku Polskiego, które powstały w oparciu o wymagania EBA (European Banking Authority).

Sprawozdanie Benchmarking obowiązuje wybrane banki, które stosują metody wewnętrzne do wyliczania Aktywów Ważonych Ryzykiem dla ryzyka kredytowego i/lub rynkowego.

supervisory benchmarking

  Moduł Sprawozdawczy Supervisory Benchmarking w aSISt ułatwia wygodne przeprowadzenie całego procesu sprawozdawczego, który obejmuje:

  • wprowadzanie danych do sprawozdania (ręcznie lub przy pomocy importu)
  • edycję i korektę danych
  • walidację danych formułami XBRL
  • wygenerowanie poprawnego pliku w wymaganym formacie.

  Przygotowanie sprawozdania odbywa się w sposób analogiczny do pozostałych sprawozdań w aSISt, dzięki czemu efektywna praca z aplikacją możliwa jest natychmiast po zainstalowaniu modułu.

  UA-96892827-1