Sprawozdania ITS

Polska jako Państwo członkowskie Unii Europejskiej, zobowiązana jest dostosowywać swój system sprawozdawczy do obowiązków wynikających z europejskich wymagań prawnych. Sprawozdania ITS w aSISt są odpowiedzią na zapotrzebowanie banków dotyczące wygodnego przygotowywania tych sprawozdań.

Sprawozdania ITS przesyłane przez banki do NBP, w dalszej kolejności są transferowane do Komisji Nadzoru Finansowego. W kolejnym kroku dane trafiają do Europejskiego Nadzoru Bankowego – European Banking Authority (EBA).

Na Moduł ITS składa się 10 sprawozdań:

 1. COREP
 2. FINREP
 3. Large Exposures
 4. Leverage
 5. Liquidity 2
 6. NSFR
 7. Losses
 8. Encumbrance
 9. Funding plans
 10. Additional Liquidity Metrics

Każde ze sprawozdań składane jest przez banki zarówno w układzie jednostkowym, jak i skonsolidowanym. Sprawozdanie Supervisory Benchmarking dostępne jest w aSISt jako osobny moduł.

Sprawozdawczość ITS w aSISt to kompletne rozwiązanie dla banków zobligowanych do dostarczania sprawozdawczości w układzie wymaganym przez NBP ITS. aSISt spełnia wszystkie wymagania techniczne jakie stawiają bankom raporty ITS. Aplikacja zapewnia zgodność techniczną ze standardem XBRL oraz regułami XBRL Formula (w tym: Value Assertions).

Łatwa i przejrzysta sprawozdawczość z aSISt

 • Sprawozdawczość ITS w aSISt, uwzględnia wszystkie taksonomie sformułowane w Implementing Technical Standards on supervisory reporting under regulation (EU)
 • Dzięki aSISt, wszystkie sprawozdania można przygotować w jednym systemie, co zwiększa wygodę i specjalizację pracy
 • Dane są łatwo dostępne, a wspólna baza maksymalizuje ich klarowność
 • Przed wysłaniem sprawozdania aSISt weryfikuje zgodność danych z regułami opublikowanymi przez NBP i wyświetla informację o niespełnionych regułach.
 • aSISt uaktualnia taksonomie i reguły na bieżąco – zgodnie z najnowszymi informacjami od NBP

aSISt współpracuje z technologią XBRL Formula. Z powodu trudnego do odczytania dla końcowego użytkownika zapisu reguł walidacyjnych, aSISt wprowadza rozwiązanie polegające na relaksacji tych formuł. Skutkiem tego, generowane są aliasy, które skracają ten skomplikowany i długi zapis, a które odpowiadają konkretnym komórkom sprawozdania. Dodatkowo, dzięki znacznikom wizualnym użytkownik na bieżąco kontroluje, czy wprowadzane dane są poprawne.

Moduły Funkcjonalne dla uproszczenia procesu sprawozdawczego

Rozwój sprawozdawczości wymusza zmiany w procesie przygotowywania sprawozdań, w praktyce oznacza to zwiększanie efektywności pracy osób odpowiedzialnych za procesy sprawozdawcze.

Znaczny wpływ na skrócenie procesu sprawozdawczego ma zastosowanie automatycznego zasilenia sprawozdań wprost z danych źródłowych.

Taki proces jest możliwy z wykorzystaniem Modułu Automatyzacji Zasileń aSISt, który umożliwia automatyczne przetwarzanie danych, pochodzących z różnych źródeł. Pozwala to zaoszczędzić czas potrzebny dotąd na agregację danych pochodzących z różnych systemów. Moduł ma zastosowanie we wszystkich taksonomiach, co pozwala definiować procedury zasilające dla wszystkich sprawozdań ITS.

 


 

Sprawozdanie COREP

Sprawozdanie COREP (ang. COmmon REPorting) w aplikacji aSISt pozwala na przygotowanie sprawozdań zgodnie z wymaganiami stawianymi bankom działającym na terenie Polski. Jest dostępne w wersji jednostkowej i skonsolidowanej.

sprawozdanie corep

Sprawozdanie COREP, tak jak wszystkie sprawozdania dostępne w aSISt są przygotowywane w oparciu o jednolity cykl sprawozdawczy obejmujący następujące etapy:

 • Wprowadzanie danych,
 • Uzgadnianie danych i zaokrągleń,
 • Walidację w oparciu o reguły NBP,
 • Generowanie poprawnego raportu.

aSISt zapewnia sprawdzenie poprawności danych przed wygenerowaniem instancji XBRL, dzięki temu użytkownik ma pewność, że sprawozdanie wygenerowane z aSISt spełnia reguły walidacyjne nadzorcy.

aSISt weryfikuje poprawność danych względem reguł w technologii XBRL Formula oraz standardowych reguł XBRL.

Dzięki aktualizacjom aSISt sprawozdawczość COREP jest na bieżąco dostosowywana do zmian w taksonomii i regułach.


 

Sprawozdanie FINREP

aSISt obsługuje pełen cykl sprawozdawczy dla taksonomii FINREP.

Na komplet funkcjonalności aSISt, który pozwala wygodnie przygotować i uzgodnić sprawozdanie FINREP, składają się:

 • Manualne wprowadzanie danych sprawozdawczych
 • Interfejsy CSV, XML, XBRL, Excel – zapewniające import oraz export całych sprawozdań oraz pojedynczych formularzy z i do wskazanych formatów
 • Szybka walidacja w oparciu o aktualne reguły NBP oraz przejrzysty proces uzgadniania sprawozdań
 • Możliwość dokonania weryfikacji oraz korekty sprawozdań w dowolnym momencie cyklu sprawozdawczego
 • Generowanie sprawozdań zgodnych z taksonomią i w wymaganym formacie XBRL
finrep

Bardziej skomplikowane …ale nie z aSISt!

Reguły w sprawozdaniach ITS przygotowywane są w technologii XBRL Formula. Takie reguły pozwalają na zapisanie znacznie bardziej skomplikowanych relacji między danymi, niż oferowała to wcześniej wykorzystywana technologia. Nowe reguły są jednak znacznie mniej czytelne dla użytkownika końcowego. W odpowiedzi na tę trudność, w aSISt wprowadzono mechanizm relaksacji formuł walidacyjnych. Użytkownik widzi teraz uproszczony, łatwy do odczytania zapis (alias), dzięki czemu może szybko wychwycić niespójności w sprawozdaniu.

aSISt obsługuje pełen cykl sprawozdawczy FINREP, od wstępnego wypełnienia, generowania i przesłania sprawozdania do SIS, aż po korektę sprawozdań historycznych.


 

Sprawozdanie Large Exposures

Sprawozdanie LARGE EXPOSURES jest jednym z rozszerzeń zakresu sprawozdań w ramach systemu aSISt. Wprowadza ono taksonomię Large Exposures, dotyczącą sprawozdawczości dużych zaangażowań.

Nowością w taksonomii LE (sprawozdawczość dużych zaangażowań) jest warstwa XBRL Formula, na podstawie której przeprowadzana jest walidacja poprawności sprawozdań. W nowej technologii zostały również sporządzone pakiety reguł walidacyjnych dostępne dla użytkowników na portalu SIS.

large exposures

System aSISt dzięki gotowości do współpracy z technologią XBRL Formula, pozwala na automatyczną walidację także tych sprawozdań, zanim zostaną one wysłane do NBP. Automatyczna i wizualna walidacja sprawozdań pozwala mieć pewność, że wygenerowane sprawozdanie nie zostanie automatycznie odrzucone w procesie walidacji na portalu SIS.

Podstawowymi korzyściami wynikającymi z zastosowania systemu aSISt ze Sprawozdaniem Large Exposures są:

 • zwiększenie wygody i specjalizacja pracy –  raporty przygotowywane są w jednym, przyjaznym użytkownikowi systemie, analogicznie jak sprawozdania COREP i FINREP,
 • szybkie uzgadnianie sprawozdań – walidacja danych w oparciu o reguły sprawdzające w techologii XBRL Formula,
 • szybki i łatwy dostęp do danych – dane dotyczące całego zakresu przygotowywanych sprawozdań są przechowywane w jednej bazie, co ułatwia ich przeglądanie i analizę.

Więcej informacji o Sprawozdaniu LE w aSISt znajduje się w zamieszczonym pliku.
 


 

Sprawozdanie Supervisory Benchmarking

aSISt pozwala na przygotowanie sprawozdania Benchmarking zgodnie z wytycznymi Narodowego Banku Polskiego, które powstały w oparciu o wymagania EBA (European Banking Authority).

Sprawozdanie Benchmarking obowiązuje wybrane banki, które stosują metody wewnętrzne do wyliczania Aktywów Ważonych Ryzykiem dla ryzyka kredytowego i/lub rynkowego.

supervisory benchmarking

  Moduł Sprawozdawczy Supervisory Benchmarking w aSISt ułatwia wygodne przeprowadzenie całego procesu sprawozdawczego, który obejmuje:

  • wprowadzanie danych do sprawozdania (ręcznie lub przy pomocy importu)
  • edycję i korektę danych
  • walidację danych formułami XBRL
  • wygenerowanie poprawnego pliku w wymaganym formacie.

  Przygotowanie sprawozdania odbywa się w sposób analogiczny do pozostałych sprawozdań w aSISt, dzięki czemu efektywna praca z aplikacją możliwa jest natychmiast po zainstalowaniu modułu.

  Sprawozdania

  Aplikacja aSISt pozwala na dostosowanie zakresu przygotowywanych sprawozdań. Tego typu rozwiązanie pozwala użytkownikom na optymalne wykorzystanie oprogramowania. System sprawozdawczy aSISt umożliwia raportowanie wszystkich sprawozdań, wymaganych przez polskich i europejskich nadzorców.

  Chętnie pomożemy wybrać odpowiedni produkt

  Zadaj nam pytanie

  sprzedaz@asist-xbrl.eu

  tel: 515 985 555
  tel: 695 711 771
  tel: 502 404 708

  Kontakt z pomocą techniczną

  pomoc@asist-xbrl.eu

  tel: 71 332 99 99

  logo-fingo-white-alpha@2xlogo-gpm-white-alpha@2x

  UA-96892827-1