instrumenty płatnicze

Sprawozdanie Instrumenty Płatnicze

Sprawozdanie Instrumenty Płatnicze pozwala na przygotowanie informacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 października 2014r.

Przekazywane sprawozdanie dotyczy następujących obszarów:

  • agentów rozliczeniowych (załącznik 1),
  • wydawców instrumentów płatniczych (załącznik 2),
  • pieniądza elektronicznego pochodzącego od innych podmiotów (załącznik 3),
  • pieniądza elektronicznego wydanego przez wydawcę (załącznik 4).

Narodowy Bank Polski zbiera informacje dotyczące Instrumentów Płatniczych od czerwca 2015r. z częstotliwością kwartalną.

Rozszerzenie systemu aSISt o sprawozdawczość Instrumenty Płatnicze pozwala w wygodny i szybki sposób przeprowadzić cały proces sprawozdawczy. Obejmuje on:

  • wprowadzanie danych do sprawozdania (ręcznie lub przy pomocy importu),
  • edycję i korektę danych,
  • walidację danych,
  • wygenerowanie poprawnego pliku w wymaganym formacie.

Obsługa sprawozdania jest analogiczna jak w pozostałych sprawozdaniach w aSISt, dzięki czemu efektywna praca użytkowników aSISt z modułem możliwa jest natychmiast po jego zainstalowaniu.

UA-96892827-1