giif

Sprawozdanie GIIF

Wymóg raportowania transakcji w związku z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy jest realizowany poprzez zaimplementowanie w aSISt taksonomii GIIF.

Rejestr transakcji przyjmuje postać sprawozdania, które zapewnia realizację następujących wymagań:

  1. Manualna rejestracja transakcji przez operatora oraz operacje edycyjne: kasowanie rekordów, edycja rekordów itp.
  2. Generowanie zbioru elektronicznego do GIIF w formacie określonym w Rozporządzeniu (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (Dz.U. 2001 nr 113 poz. 1210 z późn. zm.))
  3. odnotowywanie transakcji oddzielnie na każdy dzień miesiąca, choć zbiór generowany jako dane wsadowe może zawierać rejestr wszystkich dziennych transakcji z danego miesiąca
  4. Uruchomienie automatycznego przeszukiwania zbioru transakcji ze źródeł danych, a następnie zapisanie wyniku przeszukiwania do rejestru transakcji z możliwościami dalszej edycji manualnej

aSISt zapewnia szybkie uzgadnianie sprawozdań poprzez walidację danych w oparciu o aktualne reguły sprawdzające.

Użytkownik może wybrać automatyczne lub ręczne wprowadzanie danych. W każdym momencie można dokonać weryfikacji oraz korekty raportu. aSISt zachowuje historię modyfikacji w sprawozdaniu, dzięki czemu można określić, jakie zmiany zostały wprowadzone.

Taksonomia GIIF w aSISt obejmuje pełny cykl sprawozdawczy, od wstępnego wypełnienia sprawozdania, wygenerowania, aż po korektę sprawozdań historycznych.

Chętnie pomożemy wybrać odpowiedni produkt

Zadaj nam pytanie

sprzedaz@asist-xbrl.eu

tel: 515 985 555
tel: 695 711 771
tel: 502 404 708

Kontakt z pomocą techniczną

pomoc@asist-xbrl.eu

tel: 71 332 99 99

logo-fingo-white-alpha@2xlogo-gpm-white-alpha@2x

UA-96892827-1