giif

Sprawozdanie GIIF

Rozwiązanie umożliwiające spełnienie obowiązku sprawozdawczego wynikającego z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Od 13 lipca 2019 Instytucje Obowiązane nie będą zobligowane do prowadzenia rejestru transakcji. Ustawa przewiduje jednak okres przejściowy przechowywania informacji już zgromadzonych w rejestrach (art. 187 Ustawy).

W okresie przejściowym od 13 października 2018 do 13 lipca 2019 banki będą mogły rozpocząć przesyłanie informacji na zasadach określonych dla „stanu docelowego” lub przesyłać dane, o których mowa w art. 72 oraz formularze, o których mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r.

Stan docelowy od 13 lipca 2019 zakłada wprowadzenie kilku istotnych zmian, między innymi:

  • zmieniony sposób wskazywania kategorii transakcji ponadprogowych do raportowania,
  • raportowanie w terminie 7 dni od zdarzenia, zamiast dotychczasowych 14 dni od końca miesiąca, w którym zarejestrowano transakcję,
  • nieznacznie zmieniony zakres raportowanych danych w ramach pojedynczej informacji o transakcji,
  • rezygnację z papierowego przekazu informacji o GIIF (wyjątek stanowi sytuacja potwierdzania danych przekazanych elektronicznie, jedynie w ściśle określonych okolicznościach wskazanych w par. 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną),
  • wprowadzenie nowej funkcji formularza identyfikującego (dawniej identyfikacyjnego),
  • oddzielenie wzoru dokumentu od przepisów rozporządzenia,
  • rozszerzenie funkcjonalności systemu teleinformatycznego GIIF w zakresie przyjmowania danych od Instytucji Obowiązanych, poprzez wprowadzenie trybu przekazu opartego o usługi sieciowe, co umożliwić ma docelowo maksymalną automatyzację przekazywania informacji o GIIF.

 

Nowe sprawozdanie GIIF dostępne będzie w systemie iON, który umożliwi przeprowadzenie procesu sprawozdawczego szybko i w wygodny sposób dzięki dostępowi przez przeglądarkę internetową.

 

Chętnie pomożemy wybrać odpowiedni produkt

Zadaj nam pytanie

sprzedaz@asist-xbrl.eu

tel: 515 985 555
tel: 695 711 771
tel: 502 404 708

Kontakt z pomocą techniczną

pomoc@asist-xbrl.eu

tel: 71 332 99 99

logo-fingo-white-alpha@2xlogo-gpm-white-alpha@2x

UA-96892827-1