common reporting standard crs

Sprawozdanie CRS

Moduł sprawozdawczy CRS obejmuje sprawozdanie składanie z związku z obowiązkami wynikającymi z Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Sprawozdanie Common Reporting Standard zwane jest również europejskim odpowiednikiem sprawozdania FATCA.

Celem wymiany informacji jest zwiększenie transparentności podatkowej oraz efektywne przeciwdziałanie oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania.

Raportująca Instytucja Finansowa przekazuje do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej automatycznie przez system e-Deklaracje informacje o rachunkach raportowanych oraz nieudokumentowanych za okres roku kalendarzowego do dnia 30 czerwca następnego roku, a w roku 2017 do końca sierpnia 2017 r.

Moduł sprawozdawczy Common Reporting Standard (CRS) w aSISt ułatwia wygodne przeprowadzenie całego procesu sprawozdawczego, który obejmuje:

  • wprowadzenie danych do sprawozdania (ręcznie lub przy pomocy importu),
  • wyliczanie wartości na podstawie reguł kalkulacyjnych,
  • uzgadnianie danych,
  • wygenerowanie sprawozdań w wymaganym przez nadzorcę formacie XML,
  • podpisanie i szyfrowanie,
  • przesłanie sprawozdanie bezpośrednio z aSISt do systemu e-Deklaracje.

W celu uzyskania więcej informacji na temat modułu CRS w aSISt oraz otrzymania bezpłatnej licencji demonstracyjnej zachęcamy do kontaktu.

Chętnie pomożemy wybrać odpowiedni produkt

Zadaj nam pytanie

sprzedaz@asist-xbrl.eu

tel: 515 985 555
tel: 695 711 771
tel: 502 404 708

Kontakt z pomocą techniczną

pomoc@asist-xbrl.eu

tel: 71 332 99 99

logo-fingo-white-alpha@2xlogo-gpm-white-alpha@2x

UA-96892827-1