Sprawozdanie CRS

Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), jest to wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji, który obowiązuje instytucje finansowe na całym świecie. Celem wymiany informacji jest zwiększenie transparentności podatkowej oraz efektywne przeciwdziałanie oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania.

Moduł sprawozdawczy CRS obejmuje sprawozdanie składanie z związku z obowiązkami wynikającymi z Ustawy o zmianie Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U 2019 poz. 694), z dn. 4 kwietnia 2019 r.

Na 31.03.2020 r. wyznaczony został pierwszy termin raportowania CRS (Common Reporting Standard) wg wytycznych określonych we wspomnianej Ustawie.

Moduł sprawozdawczy Common Reporting Standard (CRS) w iON ułatwia wygodne przeprowadzenie całego procesu sprawozdawczego.

W systemie iON dostępne jest również rozwiązanie do sprawozdawczości FATCA.

W celu uzyskania więcej informacji na temat modułu CRS w iON zachęcamy do kontaktu.

Więcej informacji o systemie iON znajdą Państwo na stronie: https://asist-xbrl.eu/produkty/ion

UA-96892827-1