Sprawozdawczość CMO i STIR

Obowiązek sprawozdawczy wynika z Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz. U. poz. 2491).

Celem nowego obowiązku sprawozdawczego jest zapobieganie oszustwom podatkowym poprzez:

  • gromadzenie informacji przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, celem zapobiegania wykorzystywaniu sektora finansowego do oszustw podatkowych,
  • dostarczanie danych na temat wyników analizy ryzyka dla instytucji finansowych w celu uniknięcia ryzyka oszustw podatkowych.

Wdrożenie rozporządzenia podzielono na dwa etapy:

  • raportowanie kont klientów (CMO),
  • raportowanie transakcji (STIR).

Sprawozdawczość CMO i STIR

Wymaganym formatem dla sprawozdania CMO jest plik XML, natomiast dla sprawozdania STIR jest to plik TXT. Oba raporty przesyłane są do bramki KIR. Jeśli Bank nie ma dostępu do bramki, w końcowym etapie procesu sprawozdawczego zobowiązany jest przesyłać sprawozdanie do banku korespondenta, który dalej przekaże je do bramki KIR.

Pierwsze sprawozdanie CMO było wysyłane 12 lutego 2018 r., zaś na pierwsze zaraportowanie STIR, Banki mają czas do 12 lipca 2018 r.

Sprawozdania CMO i STIR można w szybki i wygodny sposób przygotować w systemie sprawozdawczym iON, który umożliwia przeprowadzenie całego procesu sprawozdawczego, w sposób analogiczny do aplikacji aSISt. Rozwiązanie obsługuje pełen proces, składający się z:

  • połączenia i przekształcenia źródeł
  • wczytania danych, sprawdzenia poprawności informacji
  • wygenerowania sprawozdania.

Przygotowane pliki XML są zgodne z wymaganiami Nadzorcy.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat sprawozdawczości CMO i STIR w iON.

UA-96892827-1