cerber

Sprawozdanie CERBER

Sprawozdanie CERBER w aSISt, pozwala na przygotowanie raportu obejmującego informacje o rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Obowiązek sprawozdawczy wynika z art. 82 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201).

Zakres i rodzaj składanych przez banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach sprawozdania CERBER, uzależniony jest od sposobu przekazywania tych informacji:

  • w trybie jednorazowym przekazywane są informacje o związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej rachunkach otwartych,
  • w trybie comiesięcznym powinny być składane informacje o rachunkach założonych i zlikwidowanych. Informacje mają być dostarczone w terminie do 7 dnia następnego miesiąca.

Dla banków, które już korzystają z oprogramowania aSISt, przygotowywanie sprawozdania w znanej i sprawdzonej aplikacji ogranicza nakłady czasu i pracy poświęcane na te zadania.

Rozszerzenie aSISt o sprawozdanie CERBER umożliwia jego sporządzenie z zachowaniem wymaganej formy dokumentu elektronicznego oraz sprawdzenie jego zgodności z regułami walidacyjnymi.

Przygotowując sprawozdanie CERBER, użytkownik ma dostęp do wszystkich znanych funcjonalności aSISt:

  • możliwość ręcznego przygotowania, korekty oraz uzupełnienia sprawozdania,
  • uzgodnienie sprawozdania przed jego wysłaniem,
  • automatyczne zasilanie danymi poprzez dostępne interfejsy (w tym Excel),
  • wizualne wskazywanie błędów,
  • generowanie sprawozdania w aktualnej taksonomii i w wymaganym formacie.

 

Chętnie pomożemy wybrać odpowiedni produkt

Zadaj nam pytanie

sprzedaz@asist-xbrl.eu

tel: 515 985 555
tel: 695 711 771
tel: 502 404 708

Kontakt z pomocą techniczną

pomoc@asist-xbrl.eu

tel: 71 332 99 99

logo-fingo-white-alpha@2xlogo-gpm-white-alpha@2x

UA-96892827-1