BFG Przymusowa Restrukturyzacja

Sprawozdanie BFG-Informacje

Pakiet sprawozdawczy BFG-Informacje obejmuje sprawozdania składane w związku z obowiązkami wynikającymi z Ustawy z dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowanie depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Pakiet BFG-Informacje zawiera komplet następujących sprawozdań:

Zgodnie z Rozporządzeniem MRiF z art. 330 ust. 7 Ustawy*:

 • Środki gwarantowane,
 • BFG wyliczenie składek,
 • BFG wsparcie ze środków publicznych,
 • BFG system ochrony,
 • Składka na Fundusz Gwarancyjny,
 • BFG Przymusowa Restrukturyzacja,
 • FOŚG.

Zgodnie z Rozporządzeniem MRiF z art. 304 ust. 11 Ustawy**:

 • BFG zobowiązanie do zapłaty FG/FPR.

aSISt pozwala na wygodne przygotowanie sprawozdań w wymaganym przez Nadzorcę formacie XML.

Moduł umożliwia przeprowadzenie całego procesu sprawozdawczego, który obejmuje:

 • wprowadzanie danych do sprawozdania – ręcznie, automatycznie lub poprzez zasilenie przy pomocy importu,
 • wyliczanie wartości na podstawie reguł kalkulacyjnych,
 • uzgadnianie danych,
 • wygenerowanie sprawozdań w wymaganym przez nadzorcę formacie XML.

Podstawy prawne:
*Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
**Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Finansów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przekazywania w formie zobowiązań do zapłaty składek wnoszonych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez banki, oddziały banków zagranicznych, firmy inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową.

 

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania więcej informacji na temat modułu BFG-Informacje w aSISt oraz otrzymania bezpłatnej licencji demonstracyjnej.

Sprawozdania

Aplikacja aSISt pozwala na dostosowanie zakresu przygotowywanych sprawozdań. Tego typu rozwiązanie pozwala użytkownikom na optymalne wykorzystanie oprogramowania. System sprawozdawczy aSISt umożliwia raportowanie wszystkich sprawozdań, wymaganych przez polskich i europejskich nadzorców.

Chętnie pomożemy wybrać odpowiedni produkt

Zadaj nam pytanie

sprzedaz@asist-xbrl.eu

tel: 515 985 555
tel: 695 711 771
tel: 502 404 708

Kontakt z pomocą techniczną

pomoc@asist-xbrl.eu

tel: 71 332 99 99

logo-fingo-white-alpha@2xlogo-gpm-white-alpha@2x

UA-96892827-1