Rozwiązania dla Instytucji Ubezpieczeniowych

1 stycznia 2016r. weszła w życie sprawozdawczość Solvency II, dotycząca wypłacalności instytucji ubezpieczeniowych. Idea programu Wypłacalność II uzależnia wysokość kapitału od wielkości ryzyka podejmowanego przez firmy ubezpieczeniowej. Koncepcja ta jest na 3 filarach obejmujących spełnienie wymogów ilościowych, zarządzanie ryzykiem oraz zaimplementowanie wymagań związanych ze sprawozdawczością.

Największe wyzwanie dla instytucji ubezpieczeniowych stanowi Filar 3, związany z raportowaniem, jakością danych i systemami IT. Firmy borykają się z dostosowaniem systemów informatycznych do zmian, których wymaga dyrektywa Solvency II, pracując zarówno w obszarze jakości danych, jak i automatyzacji skomplikowanych procesów obliczeniowych i raportowych.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom instytucji ubezpieczeniowych, system sprawozdawczy aSISt wyposażony został w moduł pozwalający na wypełnienie obowiązku sprawozdawczego Solvency II.

Aplikacja aSISt umożliwia przeprowadzenie całego procesu sprawozdawczego od momentu wprowadzenia danych do raportu poprzez jego walidację aż po wygenerowanie poprawnego sprawozdania.

Dodatkowe moduły pozwalają na zwiększenie zakresu dostępnych funkcjonalności, w zależności od potrzeb klienta.

Chętnie pomożemy wybrać odpowiedni produkt

Zadaj nam pytanie

sprzedaz@asist-xbrl.eu

tel: 515 985 555
tel: 695 711 771
tel: 502 404 708

Kontakt z pomocą techniczną

pomoc@asist-xbrl.eu

tel: 71 332 99 99

logo-fingo-white-alpha@2xlogo-gpm-white-alpha@2x

UA-96892827-1